2021-03-09

Vi förstärker profilområdet palliativ vård med vårdutvecklare

Betaniastiftelsen har anställt Petra Tegman, specialistsjuksköterska i palliativ vård och demensvård, som vårdutvecklare för att förstärka profilområdet palliativ vård och fortsatt vara en stark röst vad gäller god och jämlik palliativ vård.

Petra är specialistsjuksköterska i palliativ vård och demensvård, med 25 års erfarenhet i äldreomsorgen. Under 16 års tid har hon ägt och drivit ett särskilt boende för personer med demenssjukdom. De senaste 1,5 år arbetade hon för Stiftelsen Silviahemmet som biträdande verksamhetschef och föreläste för bland annat geriatriska avd på sjukhus samt läkarorganisationer. Petra tillträdde som vårdutvecklare på Betaniastiftelsen i februari 2021.

Varför kändes det här uppdraget lockande?

För att Betaniastiftelsen är en framåtlutande organisation med tydlig förankring i tradition med en värdgrund som tilltalar mig. Att alltid ha individen i fokus och utgå från den enskildes behov har alltid varit viktigt för mig.

Hur kommer du bidra till Betaniastiftelsens arbete?

Jag kommer att bidra med att utveckla den palliativa certifieringsmodellen utifrån mina erfarenheter inom främst den allmänna palliativa vården (och på alla andra sätt där jag kan göra nytta såklart).

Vilka frågor ser du fram emot att utveckla?

Alla frågor där individens bästa står i fokus utifrån den palliativa vårdfilosofin. När patienten får möjlighet att uppleva högsta möjliga livskvalitet så blir närstående tryggare med den vård vi ger. Ju bättre vi kan hjälpa patenten att må, desto bättre förutsättningarna för en god arbetsmiljö får medarbetarna. Vi är alla viktiga i vården runt patienten.

Förra året anställdes även Jenny Söderström, specialistsjuksköterska i palliativ vård, som vårdutvecklare.

 

Petras första uppdrag på Betaniastiftelsen var som moderator till den digitala temadagen ”Helhetssyn i framtidens äldreomsorg”. På bilden nedan syns hon med föreläsare Jonna Bornemark, professor i filosofi.