Morgan Segerberg och Andreas Rodenkircher sminkas av Kim Ikonen Jennings och förbereder sig för inspelning

2022-03-16

Våga vara viktig – webbutbildning under produktion

Under våren produceras inom Betaniastiftelsen en ny webbutbildning – Våga vara viktig, meningsskapande möten som suicidprevention.

Utbildningen är ett led i Betaniastiftelsens arbete inom existentiellt stöd och suicidprevention. Den nya webbutbildningen kommer att bestå av olika delar, bland annat flera filmatiserade scener som illustrerar och vägleder i hur det går att ha meningsskapande samtal kring svåra livsfrågor.

 

– Människor som tänker på självmord som utväg, behöver någon att prata med men möts ofta av tystnad eftersom många är rädda att en fråga om självmordstankar ska göra situationen värre. Med den här utbildningen vill vi underlätta för människor att mötas i samtal om liv och död, säger Ullakarin Nyberg, suicidforskare och psykiater och som medverkar som sakkunnig i projektet.

 

Under två inspelningsdagar har fem scener med möten mellan olika människor spelats in. Nu återstår efterbearbetning och produktion av utbildningen som helhet. Morgan Segerberg, som just spelat in en scen tillsammans med Andreas Rodenkircher tycker att det känns viktigt att påverka medvetenheten kring hur man kan samtala och bemöta människor med tankar om självmord.

 

– Jag är ju dubbelbottnad, dels är jag skådespelare, dels är jag också volontär på MINDs självmordslinjen vilket att gör att jag får nyttja mina erfarenheter åt båda hållen. Jag älskar att porträttera kring frågor som just det här, att utveckla karaktärer och samtal. Det är både viktigt och något som jag prioriterar. Och just att kunna koppla ihop kunskapen jag får här under inspelningen med dom tillfällen när jag i skarpa lägen möter människor med tankar kring sitt mående eller döden, är väldigt värdefullt, säger Morgan Segerberg.

 

Webbutbildningen Våga vara viktig lanseras i september och kommer att ta ca 3 timmar att genomföra.


– Efter den här utbildningen ska man känna sig helt trygg i att gå in i samtal som kan vara svåra. Fokus är att möta människan i nuet,
att lyssna och gemensamt hitta vägar till hopp, säger Ulrika Lind, utvecklingschef på Betaniastiftelsen.

 

Vill du ha information om när utbildningen Våga vara viktig finns tillgänglig? Prenumera på Betaniastiftelsens nyhetsbrev!