2019-02-21

Utbildnings- och kulturvecka i Piteå

Förra veckan (vecka sju) blev för Betaniastiftelsen en helvecka i Piteå. Den började med Norrbotten Media Week där Betaniastiftelsens programchef Johan Sundelöf föreläste om kulturens betydelse för människan i vården, och visade på möjligheterna med Kulturarenan som resurs för personal inom vård och omsorg.

Tillsammans med Studio Acusticum och Formidabel presenterades även det gemensamma projektet Senses Labs – ett  ”sinneslaboratorium” som under ett års tid står på plats i Studio Acusticums foajé för konsertbesökare att experimentera med synintryck, lukter, smaker och ljud.

– I ett gemensamt projekt utforskar vi hur aktivering av våra sinnen i samband med konsertupplevelser dels kan ge ökad känsla av livskvalitet, dels kan omsättas i en metodik för personer som tar del av konserter via skärm/digital förmedling, säger Ulrika Lind, utvecklingschef på Betaniastiftelsen (bild nedan).

Sedan följde Betaniastiftelsens utbildningsdagar i palliativ vård. Totalt fortbildades 100 sjuksköterskor, undersköterskor och läkare. Utbildningarna som gavs var Symtomlindring inom palliativ vård, Palliativ vård vid stroke, KOL och hjärtsvikt, samt Undersköterskans roll i palliativ vård.

Sjuksköterskan Monica Axelsson föreläste, tillsammans med undersköterskan Rosanna Alex, om undersköterskans roll i palliativ vård.

– Det var en spännande och fin dag med fantastiska undersköterskor. Uppdatering av ny kunskap behövs alltid, då det forskas mycket i palliativ vård i dag. Det är viktigt med god planering tidigt där undersköterskan oftast är den som först ser tecknen på våra äldre och svårt sjuka patienter när de närmar sig döden och hur vi skapar teamet runt patienten, sa hon.

Överläkaren Jonas Bergström (bild nedan), som tillsammans med Betaniastiftelsens Johan Sundelöf föreläste om Symtomlindring inom palliativ vård, lärde sig själv mycket av de engagerade deltagarna.

– Intresserade och engagerade åhörare gjorde att vi alla fick lära oss mycket nytt kring allmän palliativ vård, även jag. Det är uppenbart att det hos både läkare och sjuksköterskor som inte arbetar med detta dagligen finns ett stort behov av att få tips och idéer kring hur man gör, säger han och fortsätter;

– Jag hoppas att alla fick med sig nya kunskaper och verktyg som de kan använda på sina arbetsplatser, för det är ju det en utbildningsdag som denna skall handla om: Att vi hela tiden förbättrar den palliativa vården för alla oavsett var de vårdas.