Foto: Anna Tärnhuvud

Undersköterskans roll i palliativ vård

Utbildningsdag i palliativ vård

Den här utbildningsdagen riktar sig i första hand till omvårdnadspersonal och arbetsledare inom vård och omsorg som vill få fördjupad kunskap om symtomlindring och omvårdnadsåtgärder i allmän palliativ vård men också om bemötande, närståendestöd och kommunikation. Under dagen berörs också tankar och förhållande till existentiella frågor och döden.

Pris: 1140 (exkl moms) 1425 inklusive moms

Palliationspraktikan del 1-2 samt häftet ”Till dig som är närstående” ingår.

Program

  • 8.30–9.00 Kaffe och registrering
  • 9.00–10.00 Döden en del av livet
  • 10.00–10.30 Förmiddagsfika
  • 10.30–12.00 Kommunikation och närståendestöd
  • 12.00–13.00 Lunch
  • 13.00–14.30 Omsorg och omvårdnad i praktiken – undersköterskans roll och ansvar
  • 14.30–15.00 Eftermiddagsfika
  • 15.00–16.00 Hur gör jag sen?