Foto: Anna Tärnhuvud

Undersköterskans roll i palliativ vård

Utbildningsdag i palliativ vård

Den här utbildningsdagen riktar sig i första hand till omvårdnadspersonal och arbetsledare inom vård och omsorg som vill få fördjupad kunskap om symtomlindring och omvårdnadsåtgärder i allmän palliativ vård men också om bemötande, närståendestöd och kommunikation. Under dagen berörs också tankar och förhållande till existentiella frågor och döden.

Pris: 1140 (exkl moms) 1425 inklusive moms

Palliationspraktikan del 1-2 samt närståendehäftet ingår.

Läs mer och anmäl dig till utbildningen på Palliationsakademin.se.