Foto: Anna Tärnhuvud/Betaniastiftelsen

Undersköterskans roll i palliativ vård

Varmt välkommen till en eftermiddag med fokus på fördjupad kunskap inom palliativ vård.

Utbildningsdag i palliativ vård

Varmt välkommen till en eftermiddag med fokus på fördjupad kunskap inom palliativ vård. Den här utbildningsdagen riktar sig i första hand till omvårdnadspersonal och arbetsledare inom vård och omsorg.

Eftermiddagen innehåller tre programpunkter:

 

1. Vård och omsorg i palliativ vård. Vad är undersköterskans ansvar?
Medverkande: Monica Axelsson, sjuksköterska.

 

2. Sexualitet och intimitet inom palliativ vård
Medverkande: Judy Laurin de Casto, specialistsjuksköterska i palliativ vård.

Den här föreläsning kommer ge kunskap om hur man enkelt kan öppna upp för samtal och bekräfta patienters behov, hur man hjälper dem att uppnå en högre livskvalitet där sexualitet, närhet och intimitet får ta plats. Det blir en genomgång kring hur du med enkla medel och samtalsmodellen PLISSIT kan arbeta mer strukturerat och inta ett professionellt förhållningssätt till sexualitet, närhet och intimitet och samtidigt värnar om patientens integritet.

 

3. Palliativ vård vid kognitiv sjukdom/demens
Medverkande: Kajsa Båkman, vårdlärare och specialistsjuksköterska i demensvård

Under den här föreläsningen kommer du få lära dig mer om symtom och symtomlindring i olika sjukdomsfaser vid kognitiv sjukdom/demenssjukdom.  Det blir en genomgång av dödsorsaker vid demens, hur det går att tänka kring HLR, antibiotika, näringsdropp och PEG/ sondnäring. Undersköterskans viktiga roll vid personcentrerad vård och anhörigstöd kommer också att belysas.

 

När: Torsdagen den 25 november kl. 13-16. ( sista anmälningsdag den 18 november)

Var: Föreläsningen hålls digitalt

Deltagaravgift: 475 kr exkl moms