Tvärprofessionell kompetensutveckling inom palliativ vård

Det här är en basutbildning för alla som jobbar inom vård och omsorg och som möter sjuka och närstående vid livets slut. Syftet med utbildningen är att utifrån nationella riktlinjer utveckla den palliativa vården oberoende av diagnos samt var man bor och vårdas.

Dagen görs i samverkan med Nationella Rådet för Palliativ Vård, NRPV.

Pris: 1140 (exkl moms) 1425 inklusive moms

Palliationspraktikan del 1-3 ingår.

Se programmet och anmäl dig på Palliationsakademin.se.