Foto: Yanan Li/Svenskt Demenscentrum

Symtomlindring i allmän palliativ vård

Digital grundutbildning

Den här dagen riktar sig till sjuksköterskor, undersköterskor och andra intresserade som vill få grundläggande kunskap om symtomlindring i allmän palliativ vård. Under dagen berörs symtomlindring vid smärta, illamående, förvirring, andnöd och rosslighet, samt symtomskattning, akuta situationer i palliativ vård och avslutande behandling.

Det är en rekommendation men inte ett krav att kursdeltagaren har genomfört Betaniastiftelsens webbutbildning i allmän palliativ vård, Palliation ABC, eller annan utbildning med motsvarande innehåll.

Mer information om utbildningen kommer!