Foto: Yanan Li/Svenskt Demenscentrum

Symtomlindring i allmän palliativ vård

Utbildningsdag i palliativ vård

Den här dagen riktar sig i första hand till sjuksköterskor, läkare och andra intresserade som vill få grundläggande kunskap om symtomlindring i allmän palliativ vård. Det är en rekommendation men inte ett krav att kursdeltagaren har genomfört Betaniastiftelsens webbutbildning i allmän palliativ vård, Palliation ABC, eller annan utbildning med motsvarande innehåll.

Pris: 1140 (exkl moms) 1425 inklusive moms.

Palliationspraktikan del 1-2 och häftet ”Till dig som är närstående”

Program

 • 8.30-9.00 Kaffe och registrering
 • 9.00-10.00 Smärta
 • 10.00-10.30 Fikapaus
 • 10.30-11.00 Illamående
 • 11.00-12.00 Förvirring
 • 12.00-13.00 Lunch
 • 13.00-13.30 Andnöd och rosslighet
 • 13.30-14.15 Symtomskattning
 • 14.15-14.45 Akuta situationer i palliativ vård
 • 14.45–15.15 Eftermiddagsfika
 • 15.15-16.00 Den döende patienten och avslutande av behandling