Foto: Yanan Li/Svenskt Demenscentrum

Symtomlindring i allmän palliativ vård

Utbildningsdag i palliativ vård

Den här dagen riktar sig i första hand till sjuksköterskor, läkare och andra intresserade som vill få grundläggande kunskap om symtomlindring i allmän palliativ vård. Det är en rekommendation men inte ett krav att kursdeltagaren har genomfört Betaniastiftelsens webbutbildning i allmän palliativ vård, Palliation ABC, eller annan utbildning med motsvarande innehåll.

Pris: 1140 (exkl moms) 1425 inklusive moms.

Palliationspraktikan del 1-3 ingår.

Läs mer och anmäl dig till utbildningen på Palliationsakademin.se.