Foto: Anna Tärnhuvud/Betaniastiftelsen

Sorgen efter den som inte orkade leva

En utbildningsdag om efterlevandestöd och suicidprevention

Att få hjälp i sin sorg kan hindra nya självmordsförsök. Den här utbildningsdagen tar avstamp i ett nytt efterlevandestöd kring suicid riktat till närstående. Föreläsare Ullakarin Nyberg utgår från verkliga fall, möter behov och efterfrågan gällande efterlevandestöd med aktuell sakkunskap och erfarenhet.

Stödmaterialet tar hänsyn till mångfald och kulturell bakgrund, olika trosuppfattningar och åldrar samt genus kopplat till olika typer av sorg vid självmord. Det inkluderar barnperspektivet gällande barnet som närstående samt fall där en ung person har tagit sitt liv. Ordet närstående används för att visa på inkludering av både anhöriga, vänner, kamrater och kollegor. Genom översättningar görs närståendestödet tillgängligt på olika modersmål, inklusive minoritetsspråken.

Utbildningsdagen riktar sig till medarbetare inom kyrka och frivilligsektor, social sektor, elevhälsa, vård och omsorg, samt andra intresserade.

Deltagaravgift: 1 140 kronor (exklusive moms)

Program kommer.