Smärtlindring i palliativ vård

Under den här dagen får du ökad kunskap om behandlingsstrategier och farmakologisk smärtbehandling vid alla diagnoser vid livets slut, men framförallt vid cancerdiagnoser. Utbildningen riktar sig läkare, sjuksköterskor och andra intresserade.

Föreläsare är Staffan Lundström, docent och överläkare på Palliativt centrum och FoU-enheten Stockholms Sjukhem, Stockholm.

Pris: 570 (exkl moms) 712 inklusive moms

Palliationspraktikan del 1-3 ingår.

Se program och anmäl dig till utbildningen på Palliationsakademin.se.