Palliativ vård vid stroke

Det här är en utbildningsdag som riktar sig till all personal inom vård och omsorg som vill lära sig mer om palliativ vård vid stroke. Under förmiddagen föreläser universitetslektor Åsa Rejnö utifrån tre olika teman om palliativ vård vid stroke vid akutinsjuknandet. Under eftermiddagen föreläser överläkare och universitetslektor Johan Niklasson om palliativ vård vid stroke ur ett läkarperspektiv och om tidpunkten för brytpunktsamtal hos den geriatriske patienten vid sjukdomar som status post stroke, KOL, hjärtsvikt eller demens. Palliationspraktikan ingår i kursavgiften.

Program

  • 08.30 - 09.00 Kaffe och registrering
  • 09.00 - 09.45 Symtom vid palliativ vård till följd av stroke. (ÅR)
  • 09.45 - 10.30 Vilka blir konsekvenserna för den som är sjuk, närstående och personal? (ÅR)
  • 10.30 - 11.00 PAUS
  • 11.00 - 12.00 Vad säger vi som vårdpersonal och vad säger närstående? Det hastiga oväntade förloppet.
  • 12.00 - 13.00 LUNCH
  • 13.00 - 14.30 Palliativ vård vid akut stroke ur ett läkarperspektiv. (JN)
  • 14.30 - 15.00 KAFFE
  • 15.00 - 16.00 Den sköra äldre patienten - när är det dags för brytsamtal? (JN)