Foto: Yanan Li/Svenskt Demenscentrum

Palliativ vård vid stroke, KOL och hjärtsvikt

Utbildningsdag i palliativ vård

I Sverige avlider årligen ungefär 3000 personer till följd av KOL och 3500 personer till följd av hjärtsvikt. Cirka 28 000 personer årligen drabbas av stroke varar hälften avlider. Ungefär 100 000 personer i Sverige lever med sviterna efter en stroke och 20 000 av dessa personer klarar sig inte själva.

För att kunna säkerställa god palliativ vård oavsett sjukdom, ålder eller bostadsort i Sverige är det angeläget med fortbildning inom palliativ vård vid icke-maligna sjukdomar. Vad menas med stroke, KOL och hjärtsvikt och vad är speciellt med palliativ vård vid dessa sjukdomstillstånd? Vilka symtom är vanliga och hur lindrar man de symtomen?

Det här är en dag för dig som arbetar inom vård och omsorg som vill veta mer om palliativ vård vid stroke, KOL och hjärtsvikt. Under dagen får du lyssna till landsledande experter som ger dig en grundförståelse och konkret kunskap för att kunna skapa en god situation och välbefinnande i livets slutskede vid icke-malign sjukdom.

Under förmiddagen föreläser universitetslektor Åsa Rejnö utifrån tre olika teman om palliativ vård vid stroke vid akutinsjuknandet. På eftermiddagen får du lyssna till överläkare med lång klinisk erfarenhet av palliativ vård vid KOL och hjärtsvikt.

Pris: 1140 (exkl moms) 1425 inklusive moms

Palliationspraktikan del 1-3 ingår.

Läs mer och anmäl dig till utbildningen på Palliationsakademin.se.