Foto: Yanan Li/Svenskt Demenscenter

Palliativ vård för personal inom LSS-verksamhet

Utbildningsdag i palliativ vård

Den här utbildningsdagen riktar sig till personal inom LSS-verksamheter och handlar om grunderna i palliativ vård och hur god vård, omsorg och omvårdnad kan ges vid vård i livets slutskede. Målet med dagen är att ge grundläggande kunskap, förståelse och beredskap att möte den sjukes och närståendes behov vid vård i livets slutskede.

Det är en rekommendation men inte ett krav att kursdeltagaren har genomfört Betaniastiftelsens webbutbildning i allmän palliativ vård, Palliation ABC.

Pris: 1140 (exkl moms) 1425 inklusive moms.

Palliationspraktikan del 1-3 ingår.

Läs mer och boka på Palliationsakademin.se