OMSORG OCH OMVÅRDNAD I PRAKTIKEN I PALLIATIV VÅRD – en fördjupningskurs i palliativ omvårdnad

 

ÅTERKOMMER SNART MED NYA DATUM FÖR KURSDAGAR I GÖTEBORG.

Det här är en fördjupningskurs för undersköterskor och omvårdnadspersonal om omsorg och omvårdnad i palliativ vård med fokus på det praktiska arbetet. Fördjupningskursen omfattar tre halvdagar (eftermiddagar) men det är också att möjligt att anmäla sig till varje enskild halvdag. Den första halvdagen ägnas åt ”Mötet med döden” – egna erfarenheter, men också vad som händer i kroppen i livets slutskede. Den andra halvdagen handlar om kommunikation, närståendestöd och teamarbete. Den tredje och sista halvdagen ägnas åt omvårdnadsåtgärder i praktiken. Föreläsare är Monica Axelsson, sjuksköterska med mångårig klinisk erfarenhet och även känd från Svenska Palliativregistret. Kursen ges i Uppsala och Göteborg under hösten 2017. Palliationspraktikan Del 1-3 ingår i kursavgiften.

Halvdag 1: MÖTET MED DÖDEN (Tid: 13.00 – 16.00)

Del 1:
Egna erfarenheter av döden?
Egna rädslor för döden?
Vad har man mött i sitt eget arbete?

Del 2
Vad händer i kroppen i livets slutskede?
Hur ser man att någon är döende?

Halvdag 2: KOMMUNIKATION OCH NÄRSTÅENDESTÖD (Tid: 13.00 – 16.00)

Del 1:
Brytpunktsamtal och kommunikation.
Del 2:
Närståendestöd – hur får man närstående att känna sig delaktiga?
Del 3
Existentiella frågor och existentiellt stöd i praktiken.
Del 4
Teamarbetet.

Halvdag 3: OMSORG OCH OMVÅRDNAD I PRAKTIKEN (Tid: 13.00 – 16.00)

Del 1:
Omsorg och omvårdnad i praktiken
Del 2:
Behandlingsbegränsningar.
Del 3
Vad ska man tänka på vid omvårdnad i livets absoluta slutskede?
Viken information är viktig att ha inför ett dödsfall?
Vad gör man som omvårdnadspersonal när någon avlidit?
Hur undersöker man en person som avlidit?
Omhändertagande av en person som avlidit?