Omhändertagande av avlidna vid allvarlig händelse

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har av polisen begärt en utredning om frågeställningen hur omhändertagandet av döda ser ut vid allvarlig händelse. Under mars månad kommer en redovisning att ske omkring detta. Rapporten berör många olika verksamheter i samhället. Förhoppningen är att kunskapsnivån genom denna rapport kommer att höjas. Betaniastiftelsen erbjuder denna dag där de flesta av föreläsarna har varit med i olika arbetsgrupper vid framtagandet av rapporten.

Program

 • 08.30-09.00 Samling, kaffe
 • 09.00-09.10 Inledning
 • 09.10-10.00 Omhändertagande av avlidna vid allvarlig händelse- MSB:s rapport presenteras av Håkan Lindberg, huvudsekreterare
 • 10.00-10.10 Paus
 • 10.10-10.50 Ola Stoltz från polisen
 • 10.50-11.30 Irena Dawidson, rättsodontolog
 • 11.30-12.30 Lunch
 • 12.30-13.00 Charlotta Lindgren, förbundskonsulent vid Sveriges Begravningsbyråers Förbund
 • 13.00-13.30 Christer Knutås från kyrkogårds- och krematorieförvaltningen
 • 13.30-14.00 Daniel Brattgård om riter och ritualer
 • 14.00-14.30 Kaffe
 • 14.30-15.00 Daniel Brattgård, riter och ritualer forts. Dödsbud
 • 15.00-16.00 Diskussion med avslutning