”…och ni besökte mig”

– en utbildning med inriktning på själavård bland sjuka i hemmiljö

Det är ett känt faktum att sjukhusens vårdtider blir allt kortare, att alltfler vårdas i hemmet också när avancerad sjukvård behövs. Att besöka sjuka har alltid varit ett uppdrag för församlingsmedarbetare, men fördjupning på området krävs.

För att möta detta behov inbjuder Betaniastiftelsen, Sveriges kristna råd och Svenska kyrkans Centrum för andlig vård inom hälso- och sjukvården till en kurs med rubriken ”…och ni besökte mig”.

Kursen vänder sig till pastorer, präster, diakoner och frivilligarbetare som i sina församlingar arbetar med själavård. Bland de ämnesområden som tas upp kan nämnas själavårdens teologi, etik och förhållningssätt, ritens och gudstjänstens betydelse samt själavård bland närstående.

Seminariedagarna kommer att föregås av att deltagarna också tillgodogör sig innehållet i ett antal poddar som kommer att finnas tillgängliga på Betaniastiftelsens hemsida.

Förutom de föreläsare som presenteras till höger medverkar via webb, ESBJÖRN HAGBERG, biskop em – författare, HELENA HÖGSTRÖM, leg psykoterapeut, präst, föreståndare vid Skara stifts själavårdsinstitut Lilleskog, CHRISTINA WÅHLIN, mångårig sjukhuspastor vid Karolinska sjukhuset, Huddinge, JOHAN SUNDELÖF, överläkare, programchef vid Betaniastiftelsen och LARS FRIEDNER, jurist, f d hovrättsråd och generalsekreterare vid Svenska Kyrkan.

Kursen genomförs vid
HÄRNÖSANDS FOLKHÖGSKOLA, 14-15 november 2017 och 6 februari 2018
IMMANUELSKYRKAN, STOCKHOLM 15-16 november 2017 och 7 februari 2018
SÖDRA VÄTTERBYGDENS FOLKHÖGSKOLA, JÖNKÖPING 16-17 november 2017 och 8 februari 2018

 

Boende

Var och en som vill bo beställer själv rum och uppger kursens namn vid beställning.
– Till Härnösand på konferens@hfs.se eller telefon 0611-55 85 00
– Till Södra Vätterbygdens folkhögskola på konferens@svfkonferens.se eller telefon 036-30 69 08.
– Avseende boende i Stockholm finns ett begränsat antal rum förbokade på Hotel Birger Jarl i omedelbar anslutning till Immanuelskyrkan.

Kontakta Anders Andersson på anders.andersson@betanioastiftelsen.nu
eller telefon 070/ 581 31 09

 

För frågor – kontakta:

Anders Andersson, Betaniastiftelsen tel. 070-581 31 09

Åsa Jonsson, Svenska kyrkan centrum för andlig vård inom hälso- och sjukvården, tel: 018-56 40 24

Gunnel Andréasson, frikyrkornas konsulent för andlig vård inom hälso- och sjukvården, Sveriges kristna råd tel. 08-453 68 33

Läs mer här>>

 

Poddsamtal

Esbjörn Hagberg – Gunilla Löf Edberg:
Själavård – möjligheter – avgränsningar – ställningstaganden i gränslandet

Esbjörn Hagberg – Christina Wåhlin:
Om rummets betydelse i själavården.

Lars Friedner:
Om tystnadsrätt och tystnadsplikt.

Johan Sundelöf:
Vårdkedjan och existentiella behov

Johan Sundelöf:
Palliativ vård vid demens.

Program

 • Dag 1
 • 12.30 Lunch
 • 13.30 Inledning
 • 13.40 Om inslag från webben – Resonemang utifrån i förväg utsända frågor. Hagberg – Högström, Hagberg – Wåhlin
 • 14.30 Fika
 • 15.00 Själavårdens teologi. Leif Gunnar Engedal
 • 17.30 Kvällsmat
 • 18.30 Gruppsamtal utifrån frågeställningar från L G Engedal
 • 19.30 Gemensam summering – L G Engedal
 • 20.30 Aftonbön
 • 21.00 Kvällsfika
 • Dag 2
 • 08.00 Frukost
 • 09.00 Morgonbön
 • 09.30 Förhållningssätt – integritetsfrågor – etiska aspekter Daniel Brattgård. Samtal där också frågor som belyses i Lars Friedners webb kan komma med.
 • 12.30 Lunch
 • Dag 3
 • 09.45 Kaffe
 • 10.15 Om inslag från webben – Sundelöf
 • 10.45 Själavård bland närstående – Ingegerd Slätteby
 • 12.30 Lunch
 • 13.30 Kris, rit och övergångsställen – Kerstin Dillmar
 • 15.15 Kaffe