Foto: Anna Tärnhuvud/Betaniastiftelsen/Katarina församling

”…OCH NI BESÖKTE MIG” (Stockholm)

En utbildning med inriktning på själavård utanför sjukhusmiljön

Sjukhusens vårdtider blir kortare, och alltfler vårdas i hemmet också när avancerad sjukvård behövs. Att besöka sjuka har alltid varit ett uppdrag för församlingsmedarbetare, men fördjupning på området krävs.

För att möta detta behov arrangerar Betaniastiftelsen i samarbete med Sveriges kristna råd, Equmeniakyrkan, Svenska kyrkan/Andlig vård inom hälso- och sjukvården samt Katarina församling en utbildning som vänder sig till personer som arbetar med själavård. I utbildningen behandlas bland annat det enskilda mötet, närvarons betydelse, det speciella med att mötas i hemmiljö, närståendes roll och behov, själavårdens riter och teologi samt hur du tar hand om dig själv som själavårdare.

Till vem? Kursen vänder sig till pastorer, präster och diakoner eller motsvarande som i sina församlingar arbetar med själavård utanför sjukhusmiljön. Även till personer som på frivillig basis möter sjuka i hemmiljö.

Tid och plats? Allhelgonakyrka i Stockholm den 18-19 mars (lunch till lunch) och den 14 maj 2019.

Pris? 1300 kronor (exklusive moms)

Boende? Var och en som vill bo över bokar och betalar för detta själv. Runt Allhelgonakyrkan på Söder finns det gott om hotell och andra alternativ för övernattning.

Kursintyg utfärdas efter avslutad utbildning.

Sista anmälningsdag är den 1 mars.

Bakgrund till utbildningen

Långa vårdtider på sjukhus har i hög utsträckning ersatts med vård i det egna hemmet eller på vård- och omsorgsboendet. Dessa förutsättningar innebär en förnyad utmaning för församlingarna att erbjuda omsorg och andlig vård till sjuka i hemmiljö. Samtal med patienter med psykisk skörhet eller i livets slutskede, samt med närstående, kräver kunskaper, empati och självkännedom. Att i en människas hemmiljö tala om det som rör liv och död, tro och tvivel, hopp och vanmakt är ofta långt mer berörande än att göra motsvarande i de mer neutrala lokalerna sjukhuset.

Diakoner, pastorer och präster har länge gjort sjukbesök i hemmet och på olika sätt utgjort stöd och avlastning till närstående. Den alltmer avancerade sjukvården i hemmen och på boenden kräver att medarbetare från kyrkor och församlingar ges möjlighet till förberedelser, tid och handledning, samt fördjupade kunskaper, vilket vi hoppas kunna möta i utbildningen ”…och ni besökte mig”.

Om platsen – Katarina Kontempel i Allhelgonakyrkan

Träkyrkan i Helgalunden på Södermalm är hem för en ny, klosterliknande och kontemplativ plats. Här finns en rytm av stillhet, tystnad och bön, men även kultur, utbildning och själavård. Visionen är en klosterlik plats med med högt i tak. ”Döm inte och du skall inte bli dömd”, lyder citatet på väggen.

Här finns en tydlig daglig rytm av stillhet, tystnad och bön i alla former och av kultur, utbildning och själavård. En öppen och välkomnande mötesplats där vi hjälper varandra att finna en djupare mening med våra liv. Ett rum där skiktet mellan den inre och yttre verkligheten tillåts vara tunnare än i övriga samhället. Ett sammanhang för människor från hela landet som vill fördjupa sitt liv, sin andlighet och sin kompetens. Centrum för inre frid och yttre fred.

Poddsamtal (lyssna gärna innan utbildningen)

Esbjörn Hagberg – Gunilla Löf Edberg:
Själavård – möjligheter – avgränsningar – ställningstaganden i gränslandet

Esbjörn Hagberg – Christina Wåhlin:
Om rummets betydelse i själavården.

Lars Friedner:
Om tystnadsrätt och tystnadsplikt.

Johan Sundelöf:
Vårdkedjan och existentiella behov

Johan Sundelöf:

Palliativ vård vid demens.

Se även Tomas Boströms själavårdsmeditationer INUTI – Fyra visor att vila sig i.

 

Om du vill ladda ner programmet, eller sprida det till nära och bekanta, så har du en broschyr att ladda ner här!

Program

 • DAG 1 (18 mars)
 • 12.30 Lunch
 • 13.30 Inledning samt reflektioner kring poddsamtal
 • 14.30 Kaffe
 • 15.00 Föreläsning: ”Om möten vid brunnen – det enskilda mötets sammanhang och ordning” Gunilla Löf Edberg, Nationell samordnare för Jourhavande präst och Sjukhuskyrkan/Andlig vård inom hälso- och sjukvård
 • 16.30 Paus
 • 16.45 Promenad i tysthet eller i samtal
 • 17.15 Middag samt introduktion till kvällsprogram
 • 18.15 Bön
 • 18.15-20.30 Kvällsprogram: Föreläsning, samtalsgrupper och kontemplation kring ”Livsstegen för själavårdare” tillsammans med medarbetare från Katarina församling. Livsstegen är ett självhjälpsprogram i tolv steg för oss som önskar hitta tillbaka i livet. Livsstegen bygger på tolvstegsprogrammens metoder för livsförändring. Rötterna går tillbaka till tidig kristen klostertradition.
 • 20.40 Aftonbön
 • DAG 2 (19 mars)
 • 08.30 Morgonkaffe
 • 09.00 Morgonbön och inledning
 • 09.30 Föreläsning: ”Kris, rit och övergångsställen” med Kerstin Dillmar, sjukhuspräst och enhetschef vid Sjukhuskyrkan, Akademiska Sjukhuset, Uppsala Domkyrkoförsamling
 • 10.15-10.30 Fikapaus
 • 11.15 Promenad i tysthet eller i samtal
 • 12.00 Reflektioner utifrån vandring
 • 12.30 Lunch
 • DAG 3 (14 maj)
 • 08.30 Ankomst och morgonkaffe
 • 09.30 Inledning och reflektioner utifrån poddsamtal
 • 10.00 Föreläsning samt promenad i tystnad eller i samtal: ”Att vara där – närvarons betydelse” med Tomas Boström, pastor i Vårdklockans kyrka i Visby, musiker
 • 12.30 Lunch
 • 13.30 Föreläsning: ”Själavårdens teologi” med Leif Gunnar Engedal, professor emeritus i praktisk teolog vid Menighetsfakulteten i Oslo, f d föreståndare vid Institutet for sjelesorg, Modum Bad
 • 15.15 Avslutning och kaffe