Nationell vårdplan i palliativ vård (NVP) och palliativ vård vid ALS

Den här utbildningsdagen vänder sig i första hand till sjuksköterskor och läkare som vill få ökad kunskap om den nationella vårdplanen för palliativ vård (NVP) och palliativ vård vid ALS. Monica Axelsson föreläser om NVP och Mikaela Luthman om palliativ vård vid ALS.

Program

  • 08.30 – 09.00 Kaffe och registrering
  • 09.00 – 10.30 Varför behöver vi en nationell vårdplan för palliativ vård? Hur kommer man igång och hur används Nationella vårdplanens olika delar?
  • 10.30 – 10.45 Paus med förfriskningar
  • 10.45 – 12.00 Vilka är vinsterna? Diskussion/Frågor
  • 12.00 – 13.00 Lunch
  • 13.00 - 14.30 Förloppet vid ALS. Arbetsterapeuten som teamets viktigaste medlem
  • 14.30 – 15.00 Kaffe
  • 15.00 – 16.00 Hur ser den sista tiden ut? Närståendes behov

Anmälan

Seminarieavgiften är 975 kronor exkl. moms per seminarium. I avgiften ingår förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe. Kursintyg utfärdas.

Senaste anmälningsdag: 3 maj 2017

Välj utbildningstillfälle *

Annan fakureringsadress

Önskemål om specialkost

Om din anmälan inte går igenom eller om du har några frågor - skicka ett mail till oss på info@betaniastiftelsen.nu