Nationell vårdplan i palliativ vård – en nödvändighet för god omsorg.

God palliativ vård, en rättighet för alla oavsett sjukdom, ålder eller var man bor. Det är också en högprioriterad vård när behovet uppstår.
Idag finns det mycket god kunskap och bra hjälpmedel för att ge god palliativ vård. Det är därför viktigt att vi som arbetar har denna kunskap för att ge bästa möjliga vård under hela den palliativa tiden. Vi behöver ha ett strukturerat arbetssätt för patienten och dess närstående. Dagen kommer att förmedla kunskap om god palliativ vård, vad finns det för riktlinjer att förhålla sig till idag och vad vårdprogrammet säger?
Hur ser ett gott teamarbete ut för att ge god vård och omsorg om patienten och dess närstående?
Vilka hjälpmedel finns idag för att ha god kvalitet på sitt arbete?
”En dag ska vi dö men alla andra dagar ska vi leva”.

 

OBS – Nytt datum!

Program

  • 08.30 - 09.00 Registrering - Kaffe
  • 09.00 - 09.45 Palliativ vård idag - Vad har vi att förhålla oss till?
  • 09.45 - 10.30 Hur ger jag en god vård och omsorg till den palliativa patienten och dess närstående?
  • 10.30 - 11.00 PAUS
  • 11.00 - 12.00 Hur kan vi ge god smärt- och symtomlindring till våra patienter
  • 12.00 - 13.00 LUNCH
  • 13.00 - 14.30 Nationell vårdplan för palliativ vård.
  • 14.30 - 15.00 KAFFE
  • 15.00 - 15.30 Nationell vårdplan forts.
  • 15.30 - 16.00 Hur kan vi kvalitetssäkra vården i livets slutskede?