Foto: Anna Tärnhuvud/Betaniastiftelsen

Nära sjukdom och död

– digital utbildning om existentiella frågor i vården

Vården av svårt sjuka sker idag både på våra sjukhus och i det egna hemmet. Dessa förutsättningar innebär en förnyad utmaning att erbjuda omsorg och andlig vård till sjuka. Utbildningen Nära död och sjukdom riktas till församlingsmedarbetare, präster, diakoner, pastorer och vård- och omsorgspersonal.

Samtal med patienter med psykisk skörhet eller i livets slutskede, samt med närstående, kräver kunskaper, empati och självkännedom. Att också i en människas hemmiljö tala om det som rör liv och död kan skilja sig från hur det ser ut i de mer neutrala lokalerna på sjukhuset. Den pågående pandemin ställer också nya krav på hur ett möte och samtal kan bli till. Den avancerade vården både på sjukhus och i hemmen kräver att vård- och omsorgspersonal samt medarbetare från kyrkor och församlingar ges möjlighet till förberedelser, tid, handledning och fördjupade kunskaper.

Utbildningen är framtagen i samverkan mellan Betaniastiftelsen, Equmeniakyrkan och Svenska kyrkan.

Nu kan du ta del av en inspelad version av utbildningen från den 24 september 2020. Tillgänglig till och med 18 december 2020.

Deltagaravgift: 300 kronor exkl moms

Program

  • 40 minuter Identitet och uppdrag – själavård när livet går sönder, kris och den drabbades utsatthet
  • 40 minuter Kan du förstå mig – om livet frågorna och sorgen, sorgens triangel och själavårdens egen utsatthet
  • 35 minuter Rum för livet – att hitta språk för verkligheten, existentiella frågor och själavård i samtiden