Foto: Anna Tärnhuvud/Betaniastiftelsen

Nära sjukdom och död

– utbildningsdag om existentiella frågor i vården

Vården av svårt sjuka sker idag både på våra sjukhus och i det egna hemmet. Dessa förutsättningar innebär en förnyad utmaning att erbjuda omsorg och andlig vård till sjuka.

Samtal med patienter med psykisk skörhet eller i livets slutskede, samt med närstående, kräver kunskaper, empati och självkännedom. Att också i en människas hemmiljö tala om det som rör liv och död kan skilja sig från hur det ser ut i de mer neutrala lokalerna på sjukhuset. Den pågående pandemin ställer också nya krav på hur ett möte och samtal kan bli till. Den avancerade vården både på sjukhus och i hemmen kräver att vård- och omsorgspersonal samt medarbetare från kyrkor och församlingar ges möjlighet till förberedelser, tid, handledning och fördjupade kunskaper.

Utbildningsdagen Nära död och sjukdom riktas till församlingsmedarbetare, präster, diakoner, pastorer och vård- och omsorgspersonal.

Dagen görs i samverkan mellan Betaniastiftelsen, Equmeniakyrkan och Svenska kyrkan.

Deltagaravgift: 1140 exkl moms

Program

  • 9.30 Kaffe och registrering
  • 10.00 Identitet och uppdrag – själavård när livet går sönder, kris och den drabbades utsatthet
  • 12.00 Lunch
  • 13.00 Kan du förstå mig – om livet frågorna och sorgen, sorgens triangel och själavårdens egen utsatthet
  • 14.30 Kaffe
  • 15.00 Rum för livet – att hitta språk för verkligheten, existentiella frågor och själavård i samtiden
  • 16.00–16.30 Summering