20191023 FOTO: Hilda Arneback

Musik som redskap i omvårdnad

Hur kan sång och musik bli en del av ditt arbete? Hur kan du känna dig trygg att använda sång, musik och rörelse som uttrycksmedel på jobbet?

Musik berör oss alla, oavsett bakgrund och förmåga. I den finns en kraft som kan läka, distrahera, väcka minnen och förhöja livskvaliteten. Under det här webbinariet får du veta mer om musikens centrala betydelse för människan, hur den kan bli en arbetsmetod i dagliga omvårdnadsrutiner, samt hur musik kan hjälpa dig att se människan i personcentrerad vård.


Föreläsare:

Ewa Karlsson Sjölander, verksamhetsutvecklare socialtjänsten Piteå kommun med mångårig erfarenhet som undersköterska där musiken har varit en naturlig del av arbetet. Ewa är även författare till skriften Musik som berör, utgiven av Betaniastiftelsen.

Nina Cherla, sångerska, musiker, låtskrivare och musikterapeut utbildad i Wales. Nina har lång erfarenhet av att jobba med musik och individer med diverse funktionshinder, även internationellt, bl a i Indien.

Program

  • 13.00 Betaniastiftelsen – Varför en satsning på musik i omvårdnad?, Föreläsning Ewa Karlsson Sjölander – ”Musik som berör i personcentrerad vård”
  • 13.50 Paus
  • 14.00 Föreläsning Nina Cherla – ”Kommunikation och samspel genom musik”. Frågor och diskussion
  • 15.00 Slut