Foto: Lovisa Fey/Musik i Syd

Musik i vården – vissna eller blomstra?

Älmhult, Hotell Ikea, 8 oktober 2019

Välkommen till en heldag med fokus på musik och vård. Betaniastiftelsen och Musik i Syd har mångårig erfarenhet av att arbeta inom vården, denna erfarenhet vill vi dela med oss av till dig som är tjänsteperson, politiker, samordnare, vårdpersonal eller musiker.

Tillsammans med politiker, experter, musiker och forskare lyfter vi vikten och betydelsen av kultur inom vården. Vi fördjupar oss i ny forskning, digitala kulturmöten, kulturpolitiska diskussioner och samtal med erfarna musiker. Dagen bjuder bland annat på panelsamtal, information om olika digitala projekt och samtal om musik i den palliativa vården. Naturligtvis blir det även livemusik!

Dagen görs i samverkan mellan Betaniastiftelsen, Musik i Syd, Region Kronoberg och Region Skåne.

Anmälan öppnar inom kort.

Föreläsare och musiker

Eva Essvik – Publik- och affärsutvecklare Göteborgs Symfoniker

Karin Hansson – Projektsamordnare Musik i Syd 

Johan Sundelöf – Programchef Betaniastiftelsen, överläkare, specialist i geriatrik och palliativ medicin

Åsa Håkansson – Musiker med erfarenhet av arbete inom palliativ vård

Ulrika Gudmundsson Schönberger – Producent Musik i Syd

Annika Kofoed – Regissör 

Kerstin Johansson – Aktivitetssamordnare Örkelljunga kommun

Helene Andersson – Aktivitetssamordnare Örkelljunga kommun

Nina Cherla – Musikterapeut med erfarenhet av arbete såväl i Sverige som England och Indien

Gilbert Tribo – Ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden Region Skåne

Eva Johnsson – Vice ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden Region Kronoberg, styrelseledamot Musik i Syd 

Joar Björk – Läkare och doktorand i medicinsk etik

Ulrika Lind – Utvecklingschef Betaniastiftelsen

Helle Wijk – Professor Göteborgs Universitet 

Eva Jakobsson Ung – Professor Göteborgs Universitet 

Åsa Nilsson – Specialiststudent Göteborgs Universitet        

Merita Fetahu – Specialiststudent Göteborgs Universitet 

Jonas Åkerlund – Multiinstrumentalist och folkmusiker med mångårig erfarenhet av arbete i såväl skola som vården

Mats Sturesson – Musiker och skådespelare som under många år arbetat på Regionteatern Blekinge Kronoberg

 

Program

 • 9.20 Incheckning och fika
 • 10.00 Inledning och presentation av dagen – med Susanne Rydén, vd Musik i Syd och Björn Kleinhenz, producent Musik i Syd
 • 10.10 Presentation av Kulturarenan, Musik i Syd Channel och GSOplay – med Johan Sundelöf, programchef Betaniastiftelsen, Eva Essvik, publik- och affärsutvecklare Göteborgs Symfoniker och Karin Hansson, projektsamordnare Musik i Syd
 • 10.30 Samtal om musik i den palliativa vården – med Johan Sundelöf, programchef Betaniastiftelsen, och Åsa Håkansson, musiker med erfarenhet av arbete inom palliativ vård
 • 10.00 Försoning, ett nytt sätt att producera – med Ulrika Gudmundsson Schönberger, producent Musik i Syd, Annika Kofoed, regissör, Kerstin Johansson, aktivitetssamordnare Örkelljunga kommun och Helene Andersson, aktivitetssamordnare Örkelljunga kommun
 • 11.30 Från den stora världen till den lilla, om nära möten och om personalutbildning – med Nina Cherla, musikterapeut
 • 12.00 Lunch
 • 13.00 Panelsamtal: Musik i vården, blomstra eller vissna? Med Gilbert Tribo, ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden Region Skåne, Eva Johnsson, vice ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden Region Kronoberg, Joar Björk, läkare och doktorand i medicinsk etik, moderator: Ulrika Lind, utvecklingschef Betaniastiftelsen
 • 14.00 Presentation av forskningsprojektet Digitala kulturmöten, om välbefinnande och digital kulturtillgång, ett samarbete med Betaniastiftelsen, Göteborgs Universitet, Göteborgs Symfoniker och Musik i Syd – med Helle Wijk, professor Göteborgs Universitet, Eva Jakobsson Ung, professor Göteborgs Universitet, Åsa Nilsson, specialiststudent Göteborgs Universitet, Merita Fetahu, specialiststudent Göteborgs Universitet
 • 14.30 Föreställning: Skomakarens sånger – med Jonas Åkerlund, multiinstrumentalist och folkmusiker, och Mats Sturesson, musiker och skådespelare
 • 15.00 Avslutning och fika