Foto: Lovisa Fey/Musik i Syd

Musik i vården – vissna eller blomstra?

Älmhult, Hotell Ikea, 8 oktober 2019

Välkommen till en heldag med fokus på musik och vård. Betaniastiftelsen och Musik i Syd har mångårig erfarenhet av att arbeta inom vården, denna erfarenhet vill vi dela med oss av till dig som är tjänsteperson, politiker, samordnare, vårdpersonal eller musiker.

Tillsammans med politiker, experter, musiker och forskare lyfter vi vikten och betydelsen av kultur inom vården. Vi fördjupar oss i ny forskning, digitala kulturmöten, kulturpolitiska diskussioner och samtal med erfarna musiker. Dagen bjuder bland annat på panelsamtal, information om olika digitala projekt och samtal om musik i den palliativa vården. Naturligtvis blir det även livemusik!

Konferencier för dagen är Ola Björgell – regionöverläkare Region Skåne, docent Lunds universitet och vetenskaplig sekreterare i Svenska Läkaresällskapet. Ola möter många äldre och människor i livets slut, både i diagnostik och akuta behandlingar. Ola arbetar aktivt med etik, mångfald och jämlikhet i hälso- och sjukvården. Han är initiativtagare till kongressen Stora Likarättsdagarna med tusentals deltagare, samt till flera projekt kring likarätt med diskrimineringslagen i fokus. Ola möter många äldre och mycket svårt sjuka personer i sitt patientnära arbete som doktor. Han har också lång erfarenhet av att själv vara patient, med många tankar på vad som kan vara speciellt värdefullt och viktigt i vår stund på jorden tillsammans.

Dagen görs i samverkan mellan Betaniastiftelsen, Musik i Syd, Region Kronoberg och Region Skåne.

Anmälan senast 20 september 2019. Dagen är avgiftsfri.

Föreläsare och musiker

Karin Hansson – Projektsamordnare Musik i Syd

Åsa Håkansson – Musiker med erfarenhet av arbete inom palliativ vård

Urban Ward – fd kommunikationschef Göteborgs Symfoniker

Ulrika Gudmundsson Schönberger – Producent Musik i Syd

Annika Kofoed – Regissör

Kerstin Johansson – Aktivitetssamordnare Örkelljunga kommun

Helene Andersson – Aktivitetssamordnare Örkelljunga kommun

Nina Cherla – Musikterapeut med erfarenhet av arbete såväl i Sverige som England och Indien

Magnus Lunderquist – Ordförande i Kulturnämnden och ledamot i Regionfullmäktige Region Skåne

Eva Johnsson – Vice ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden Region Kronoberg, styrelseledamot Musik i Syd

Joar Björk – Läkare och doktorand i medicinsk etik

Ulrika Lind – Utvecklingschef Betaniastiftelsen

Helle Wijk – Professor Göteborgs Universitet

Eva Jakobsson Ung – Professor Göteborgs Universitet

Åsa Nilsson – Specialiststudent Göteborgs Universitet

Merita Fetahu– Specialiststudent Göteborgs Universitet

Jonas Åkerlund – Multiinstrumentalist och folkmusiker med mångårig erfarenhet av arbete i såväl skola som vården

Mats Sturesson – Musiker och skådespelare som under många år arbetat på Regionteatern Blekinge Kronoberg

 

Program

 • 9.20 Incheckning och fika
 • 10.00 Inledning och presentation av dagen – med Susanne Rydén, vd Musik i Syd och Björn Kleinhenz, producent Musik i Syd
 • 10.10 Presentation av Kulturarenan, Musik i Syd Channel och GSOplay – med Ulrika Lind, utvecklingschef Betaniastiftelsen, Urban Ward, kommunikationschef Göteborgs Symfoniker och Karin Hansson, projektsamordnare Musik i Syd
 • 10.30 Samtal om musik i den palliativa vården – med Helle Wijk, Professor/sjuksköterska, Viceprefekt Anknuten till Göteborgs universitet Centrum för Personcentrerad Vård, och Åsa Håkansson, musiker med erfarenhet av arbete inom palliativ vård
 • 10.00 Försoning, ett nytt sätt att producera – med Ulrika Gudmundsson Schönberger, producent Musik i Syd, Annika Kofoed, regissör, Kerstin Johansson, aktivitetssamordnare Örkelljunga kommun och Helene Andersson, aktivitetssamordnare Örkelljunga kommun
 • 11.30 Från den stora världen till den lilla, om nära möten och om personalutbildning – med Nina Cherla, musikterapeut
 • 12.00 Lunch
 • 13.00 Panelsamtal: Musik i vården, blomstra eller vissna? Eva Johnsson – Vice ordf Hälso- och sjukvårdsnämnden Region Kronoberg, styrelseledamot Musik i Syd, Joar Björk – Läkare och doktorand i medicinsk etik, Magnus Lunderquist – Ordf i Kulturnämnden och ledamot i Regionfullmäktige Region Skåne, moderator: Ulrika Lind – Utvecklingschef Betaniastiftelsen
 • 14.00 Presentation av forskningsprojektet Digitala kulturmöten, om välbefinnande och digital kulturtillgång, ett samarbete med Betaniastiftelsen, Göteborgs Universitet, Göteborgs Symfoniker och Musik i Syd – med Helle Wijk, professor Göteborgs Universitet, Eva Jakobsson Ung, professor Göteborgs Universitet, Åsa Nilsson, specialiststudent Göteborgs Universitet, Merita Fetahu, specialiststudent Göteborgs Universitet
 • 14.30 Föreställning: Skomakarens sånger – med Jonas Åkerlund, multiinstrumentalist och folkmusiker, och Mats Sturesson, musiker och skådespelare
 • 15.00 Avslutning och fika