Mötets och samtalets betydelse vid palliativ vård

Det här är en seminariedag för dig som utifrån teori och praktik vill fördjupa dina kunskaper i samtalsteknik och hur vi möter människor, sjuka och närstående, på ett bra sätt i vården.

Särskild vikt läggs vid samtalet och mötet i palliativ vård. Seminariedagen hoppas kunna förmedla konkreta strategier för att uppnå en positiv upplevelse av mötet i vården. Svåra besked, brytpunktssamtal, att tala om prognos och hantera konflikter är några av de ämnen som utifrån teori praktik diskuteras under dagen. Erfarenhet av arbete i vården eller vårdens närhet är en fördel men inget krav.

Program

  • 08.30 - 09.00 Registrering och kaffe
  • 09.00 - 10.30 Samtalet och mötet vid svåra besked
  • 10.30 - 10.45 Paus
  • 10.30 - 10.45 Närstående och delaktighet