Modernt krisstöd för drabbade och insatspersonal

Omvärldsbilden i och utanför Europa har förändrats. Nya hotbilder påverkar både individ och samhälle. Detta ställer förändrade krav på kunskap och större samverkan och gemensam strategi – lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Seminariet kommer att fokusera på ny evidensbaserad kunskap om kriskommunikation och om trossamfundens insatser i samhällets krisberedskap. Seminariet kommer också att belysa betydelsen av att förstå och möta människor med olika etniska och religiösa bakgrunder i krissituation.

Målgrupp

Vård och omsorg, räddningstjänst, polis, skola, arbetsförmedlingen, flyktingsamordnare, kyrka/trossamfund samt övriga som är intresserade.

Program

  • 08.30 - 09.00 Registrering och kaffe.
  • 09.00 - 10.15 Hur reagerar människor på det som händer. - P-O Michel
  • 10.15 - 10.30 Paus
  • 10.30 - 12.00 Psykologisk första hjälp vid kritiska situationer Ny evidensbaserad kunskap. Psykologiskt stöd efter kritiska situationer. Hur kommunicerar man effektivt med individer och organisationer. - P-O Michel
  • 12.00 - 13.00 Lunch
  • 13.00 - 14.30 Förstå och möta människor med olika etniska och religiösa bakgrunder i krissituation. - Örjan Wallin
  • 14.30 - 15.00 Kaffe
  • 15.00 - 16.00 Trossamfundens betydelse för samhället när det inträffar omvälvande förändringar och kriser. - Örjan Wallin