Livssmärta eller psykisk sjukdom?

Temadag om psykisk ohälsa bland barn och unga vuxna

Många barn och unga vuxna i Sverige mår dåligt. Psykisk ohälsa nämns nu av både Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten som ett av våra största folkhälsoproblem. Barn är en av de grupper där den psykiska ohälsan är som störst.

Barnets ensamhet och utsatthet kan vara stor. Många barn och unga vittnar om en verklighet ingen ska behöva leva i. Inte sällan brister eller sviker vuxna och samhället. Barn och unga har rätt att känna framtidstro. Förändring och förbättrad psykisk hälsa är möjlig om unga får det stöd de har rätt till. Men hur säkrar vi det?

Vad menas med psykisk ohälsa och varför mår fler och fler unga dåligt? Hur kan vi möta, förstå och stödja unga med psykisk ohälsa? Hur kan vi vända utvecklingen? Hur förmedlar vi framtidstro? Vad kan vi som enskilda medmänniskor göra? Vad kan skola, vård och omsorg göra? Vad vet vi? Och vad säger de unga själva?

De här frågorna vill vi belysa under en temadag om psykisk ohälsa hos barn och unga vuxna. Samtliga medverkande har stor kunskap inom området, men från vitt skilda håll. Dagen vänder sig till alla som på ett eller annat sätt möter eller har ansvar för barn och unga vuxna.

Under dagen visas utställningen Express Yourself på Sigtunastiftelsen – självporträtt målade av nyanlända ungdomar i samband med ett projekt med syfte att dels stärka pedagogrollen i möte med unga nyanlända, dels visa på kraften i skapande uttryck för ökat välmående. Projektet genomfördes i ett samarbete mellan Betaniastiftelsen och Kulturhuset Stadsteatern/Lava Bibliotek & Verkstad.

Temadagen är fullsatt och stängd för anmälan.

Program

 • 09.00 Registrering och morgonkaffe
 • 10.00 Välkommen
 • 10.15-11.00 Psykisk ohälsa bland barn och unga vuxna – vad vet vi? Ullakarin Nyberg, överläkare, psykiater och suicidforskare Allt fler unga mår dåligt, men vad vet vi om situationen i Sverige? Vad menas egentligen med psykisk ohälsa? Hur vanligt är det? Hur kommer det sig att psykisk ohälsa hos barn och unga ökar och vad kan vi göra åt det?
 • 11.00-11.45 Pillerpodden – Från ond till god cirkel Emma Westas Rödin och Siri Strand från Pillerpodden Psykisk ohälsa tar många gånger vardagen och livsglädjen ifrån barn och unga vuxna. Hur påverkar fördomar, normer, tabun, tystnad och okunskap stigmatiseringen av psykisk ohälsa? Vad säger ungdomarna själva, och finns det några konstruktiva lösningar?
 • 11.50-12.30 Panelsamtal – Vad är livssmärta och vad är sjukdom? Siri Strand, Emma Westas Rödin och Ullakarin Nyberg: Vad är sjukdom och vad är annat? Vad är att livet gör ont och hur vet man när gränsen till sjukdom har passerats? Hur kan vi stödja den som upplever livssmärta men inte är psykiskt sjuk?
 • 12.30-13.30 Lunch
 • 13.30-14.40 Parallellseminarier
 • 1. Express yourself – stöd i praktiken till barn som flytt. Föreläsare Minna Forsell, asylpsykolog i samtal med Ashraf Atraqchi, konstpedagog och Thomas Woodski, konstpedagog. Unga nyanlända har många gånger traumatiska upplevelser i bagaget. Enligt en rapport från BRIS brister Sverige i stödet till asylsökande barn och barn som flytt. Men det finns goda exempel. Projektet ”Express yourself” är ett av dem.
 • 2. Om att förebygga självmord och självmordsförsök. Föreläsare Ullakarin Nyberg, psykiater och suicidforskare: Varför tar en människa sitt liv? Går det att förhindra, finns det varningstecken? Och vad kan man göra om man anar att någon har tankar på självmord? Vad behöver man veta och hur hittar man modet att ingripa för att stödja människor i kris?
 • 3. Om fysisk aktivitet mot psykisk ohälsa– konkreta lösningar som funkar i skolan. Föreläsare Martin Lossman, lärare i idrott och hälsa: Hur kan fysisk aktivitet motverka psykisk ohälsa? Hur kan fysisk aktivitet vara en hjälp mot psykisk ohälsa i skolan? Hur ser sambandet ut mellan fysisk aktivitet och stress? Kan fysisk aktivitet underlätta inlärning?
 • 14.40-15.10 Kaffe
 • 15.10 – 15.30 ”Du är så jävla känslig” Hannah Harvigsson under artistnamnet Hanutten.
 • 15.30-16.15 Oro, ångest och självdestruktivitet hos barn och unga vuxna – visst finns det hopp! Anna Kåver, psykolog och psykoterapeut om oro och ångest hos barn och unga vuxna. Ibland är oron konstruktiv, men den kan också försvåra våra möjligheter att leva fullt ut. Ibland leder ångest till självdestruktivt beteende. Men det finns hopp. Det går att öka självtillit och behålla den kloka oron, men hur?
 • 16.15-16.45 Avslutning/Utvärdering Tid för frågor och reflektioner