Lindring bortom boten

Lindring bortom boten är en digital utbildningsserie för dig som arbetar med patienter med palliativa behov och deras närstående.  Syftet med utbildningen är att utifrån nationella riktlinjer och aktuella frågor utveckla kompetensen hos olika professioner inom den palliativa vården. Utbildningen görs i samverkan med Nationella Rådet för Palliativ Vård, NRPV.


Onsdag den 21 september kl. 13-16
: Palliativ vård på sjukhus
Onsdag den 19 oktober kl. 13-16: Reflektionsgrupper och etikronder -hur gör vi i praktiken?
Onsdag den 16 november kl. 13-16: Palliativ vård i äldrevård

Deltagaravgift per tillfälle: 495 kr exkl. moms

Anmälan längst ned på sidan.

Tema 1: Palliativ vård på sjukhus
Onsdag den 21 september kl. 13-16

Föreläsare:
Christina Zarins, palliativ konsultsjuksköterska Danderyd
Johan Johansson, palliativ konsultläkare Östersund
Jenny Söderström, sjuksköterska, forskar på förbättringskunskap


Tema 2: Reflektionsgrupper och etikronder -hur gör vi i praktiken?
Onsdag den 19 oktober kl. 13-16

Föreläsare:
Marit Karlsson, överläkare, palliativa enheten Linköping


Tema 3: Palliativ vård i äldrevård
Onsdag den 16 november kl. 13-16

Föreläsare:
Carola Ludvigsson, sjuksköterska i Umeå kommun
Ann Mattsson, undersköterska Enköping
Karin Gärd, distriktsläkare Krokom