Foto: Yanan Li/Svenskt Demenscentrum

Lindring bortom boten

En utbildning för alla som möter sjuka och närstående vid livets slut. Syftet med utbildningen är att utifrån nationella riktlinjer utveckla kompetensen hos olika professioner inom den palliativa vården oberoende av diagnos och var vården bedrivs.

Utbildningsdagen görs i samverkan mellan Betaniastiftelsen och Nationella Rådet för Palliativ Vård, NRPV.

Deltagaravgift: 1140 (exkl moms) 1425 inklusive moms. Palliationspraktikan del 1–2 och närståendehäftet ”Till dig som är närstående” ingår.

Program

  • 8.30–9.00 Kaffe och registrering
  • 9.00–9.05 Inledning och välkommen
  • 9.05–10.35 Rörelseglädje tills livet tar slut, fysioterapeutiska möjligheter
  • 10.45–12.00 Palliativ nutrition
  • 12.00–13.00 Lunch
  • 13.00–13.45 När är det dags för brytpunktsamtal?
  • 13.45–14.30 Nya onkologiska terapier, effekter och bieffekter
  • 14.30–15.00 Fika
  • 15.00–16.00 Symtomskattning i praktiken och palliativa vidbehovsordinationer