Foto: Yanan Li/Svenskt Demenscentrum

Lindring bortom boten

En utbildningsdag för dig som arbetar med patienter med palliativa behov och deras närstående. Rörelseglädje vid livets slut, palliativ nutrition, när hålla brytpunktssamtal, symtomlindring vid livets slut och nya onkologiska läkemedel är ämnen som garanterar en givande dag. Utbildningsdagen görs i samverkan mellan Betaniastiftelsen och Nationella Rådet för Palliativ Vård, NRPV.

Deltagaravgift: 1140 (exkl moms) 1425 inklusive moms. Palliationspraktikan del 1–2 och häftet ”Till dig som är närstående” ingår.

INTSÄLLD. Vårens utbildningstillfällen skjuts upp till hösten pga Coronaviruset. Mer info kommer!

Program

  • 8.30–9.00 Kaffe och registrering
  • 9.00–9.05 Inledning och välkommen
  • 9.05–10.35 Rörelseglädje tills livet tar slut, fysioterapeutiska möjligheter
  • 10.45–12.00 Palliativ nutrition
  • 12.00–13.00 Lunch
  • 13.00–13.45 När är det dags för brytpunktsamtal?
  • 13.45–14.30 Nya onkologiska terapier, effekter och bieffekter
  • 14.30–15.00 Fika
  • 15.00–16.00 Symtomskattning i praktiken och palliativa vidbehovsordinationer