Foto: Anna Tärnhuvud/Betaniastiftelsen

Inspirationsdag: Kulturarenan som resurs i omsorgen

Välkommen till en avgiftsfri dag om möjligheterna med kultur online, och nya programmöjligheter i praktiken med KonserthusetPlay.

Programmet riktar sig främst till dig som leder eller arbetar i omsorgsmiljöer i Stockholms län, men självklart är även Du som verkar utanför stockholmsregionen välkommen, liksom Du som vill ha glädje av Kulturarenan på andra sätt, kanske som volontär eller i din vänkrets.

Hur kan digital kulturtillgång främja livskvalitet och välbefinnande, och hur kan utbudet användas i vardagen?

Platsen är Konserthuset vid Hötorget i Stockholm, Aulinsalen.

Du kommer att få möta följande aktörer:

Konserthuset Stockholm med Kungliga Filharmonikerna och Konserthuset Play

Betaniastiftelsen med Kulturarenan – en ny samlingsplats för kultur på nätet för personer som inte kan ta sig till scenerna på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller av andra skäl.

Kompetenscentrum för kultur och hälsa vid Stockholms läns landsting

Studieförbundet Bilda

Arkivfilm vid Film Stockholm

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm i samtal med Löjtnantsgårdens vårdboende

Kommunikationsbyrån Wisebee

Vi vill att du efter den här dagen ska kännas dig inspirerad att använda dig av de digitala lösningar som finns idag för individuella och gemensamma kulturupplevelser.

Du som vill kan avsluta dagen med konsert! Konserthuset bjuder dig som deltagare på härlig orkestermusik av syskonen Mendelssohn och en vårsymfoni av Schumann, allt framfört av Konserthusets ”hemmaorkester” Kungliga Filharmonikerna.

Obs! Antal konsertbiljetter är begränsade, så skriv ”deltar i konsert” eller ”deltar inte i konsert” i rutan för specialkost nedan, så att du som vill gå säkert får en biljett. 

Vi ser fram emot din anmälan senast den 9 april 2018. 

(Du betalar ingen avgift för deltagande. Deltagare som uteblir utan avanmälan debiteras 300 kr.)

Hjärtligt välkommen!

Program

 • 13.00-14.40
 • Välkommen
 • "Konserthuset Play - När du vill och var du vill" Stefan Forsberg, VD och Lotta Bjelkeborn, marknadschef berättar om Konserthuset och hur de arbetar med sin play-kanal för att sprida musikens kraft.
 • "Kulturarenan - Samlingsplats för kultur online" Johan Sundelöf, läkare och programchef Betaniastiftelsen presenterar idé och upplägg kring Kulturarenan och vikten av helhetssyn, kultur som existentiellt stöd och källa till livskvalitet.
 • "Kompetenscentrum för kultur och hälsa - ny resurs i Stockholms län" Haris Agic, projektledare, beskriver uppdraget och hur centrat kan vara en resurs för dig som arbetar i vård och omsorg.
 • "Arkivfilm och Ögonblick att minnas - film för levande samtal" Isabella A Johanson, filmpedagog och regissör, berättar om två projekt som handlar om hur filmer ur arkivet kan vara ett medel för att uppmuntra människor att berätta sin historia, samt att lyfta frågor som handlar om vad det är att vara människa.
 • "Om levnadsberättelser och delaktighet" Lina Fridblom, verksamhetsutvecklare inom kultur, Studieförbundet Bilda beskriver hur man kan skapa en inramning kring en kulturupplevelse som främjar delaktighet och en känsla av sammanhang.
 • 14.40-15.00 KAFFEPAUS
 • 15.00-17.00
 • Musik: Stråkkvartett ur Kungliga Filharmonikerna
 • "Så att man känner att man lever" Ingrid Hammarlund, senior lektor Kungl. Musikhögskolan och Karin Runsten, aktivitetssamordnare och undersköterska vid Löjtnantsgårdens vårdboende, presenterar och reflekterar över Digital kulturarena som resurs i vård av äldre – en pilotstudie.
 • "Teknik? Hur lätt kan det bli?" Mikael Kristenson, Creative Producer och Anders Almgren, Learning Designer/Creative Producer vid Kommunikationsbyrån Wisebee sänker trösklarna för teknikanvändningen kring Kulturarenan och Konserthuset Play för att komma närmare det levande kulturmötet.
 • "Starkare upplevelser genom sinnesnärvaro" Maria Juhlin från Formidabel/Senses labs visar hur medvetenhet om sinnesträning och associationskraft kan förstärka kulturupplevelser via skärm.
 • Avslutning och frågestund
 • 17.00-18.00 MINGEL med enkel förtäring.
 • 18.00-20.00 Konsert (Obs! Begränsat antal platser. Meddela senast den 9 april.)