Kultur för sinne och minne

Temadag om ökad delaktighet och livskvalitet

Piteå, Studio Acusticum, 17 september 2019

Välkomna till en temadag som vidgar perspektiven! När vi samverkar över sektorsgränserna så att kreativa näringar verkar inom kultur, vård och omsorg, så kan fler människor få möta sina sinnen, känna mening och gemenskap; innovation som ger livskvalitet. Men hur mäter man det? Hur skärper vi sinnena? Och vad betyder allt det här rent praktiskt? Välkomna att ta reda på det tillsammans med våra experter. Dagen arrangeras som en del i projektet “Testmiljö på Studio Acusticum – mot ett framtida sensoriskt upplevelsehus.”

Temadagen ingår i ett projekt om sensorik, kultur och omsorg, mellan samarbetsparterna Betaniastiftelsen, Formidabel/Senses Labs och Studio Acusticum och möjliggörs genom projektstöd (KKN) från Region Norrbotten.

Pris för heldag: 300 kr (inkl. lunch)

Det finns möjlighet att köpa biljett till enbart en av föreläsningarna om man så önskar. Då kostar varje föreläsning 100 kronor.

Om du vill ladda ner programmet, eller sprida det till nära och bekanta, så har du en broschyr att ladda ner här!

Program

  • 10.30 Kaffe och introduktion
  • 11.00 Det omätbaras renässans – föreläsning med Jonna Bornemark
  • 12.00 Lunch på 2Kök
  • 13.00 Kraften i kulturen – föreläsning med Lina Fridblom
  • 13.45 Besök i sensoriska "gymmet" Senses Labs, samt fika
  • 14.30 Våra magiska sinnen – föreläsning med Johan Swahn
  • 15.15-ca 15.45 Frågor, samtal och avslut