Konsten att rädda liv – om att förebygga självmord

Självmord är ett omfattande folkhälsoproblem i Sverige liksom övriga världen. Att rädda liv handlar ofta om att bryta den tystnad som omger psykisk ohälsa och självmord, att lära sig känna igen de varningstecken som kan finnas och ta del av den kunskap som faktiskt finns. En kunskap som kan rädda liv.

Program

  • 08.30-09.00 Registrering, kaffe
  • 09.00-10.15 Den psykiska ohälsan ökar i Sverige -varför är det så?
  • 10.15-10.30 Paus
  • 10.30-12.00 Vad är det som gör att människor tar sitt liv?
  • 12.00-13.00 Lunch
  • 13.00-14.30 Hur kan vi möta och hjälpa den som inte orkar leva?
  • 14.30-15.00 Kaffe
  • 15.00 -16.00 Hur kan vi ta hand om oss själva för att orka hjälpa?