Konsten att rädda liv – om att förebygga självmord

Självmord är ett omfattande folkhälsoproblem i Sverige liksom övriga världen. Att rädda liv handlar ofta om att bryta den tystnad som omger psykisk ohälsa och självmord, att lära sig känna igen de varningstecken som kan finnas och ta del av den kunskap som faktiskt finns. En kunskap som kan rädda liv.

Program

  • 08.30-09.00 Registrering, kaffe
  • 09.00-10.15 Den psykiska ohälsan ökar i Sverige -varför är det så?
  • 10.15-10.30 Paus
  • 10.30-12.00 Vad är det som gör att människor tar sitt liv?
  • 12.00-13.00 Lunch
  • 13.00-14.30 Hur kan vi möta och hjälpa den som inte orkar leva?
  • 14.30-15.00 Kaffe
  • 15.00 -16.00 Hur kan vi ta hand om oss själva för att orka hjälpa?

Konsten att rädda liv - om att förebygga självmord

Målgrupp:

Personal inom vård och omsorg, räddningstjänst, polis, skola, arbetsförmedlingen, flyktingsamordnare, kyrka/trossamfund samt övriga som är intresserade.

Information:

Seminarieavgiften är 800 : – kronor exkl. moms. I avgiften ingår förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe. Kursintyg utfärdas.

Frågor kring seminarierna ställs till
helena.hogstrom@svenskakyrkan.se

Betaniastiftelsen bedriver non profit-verksamhet inom vård och omsorg med särskilt fokus på utbildningar och är medlem i riksorganisationen Famna (www.famna.org).

OBS! Det går inte längre att anmäla sig. Kursen är fulltecknad. Skicka ett mail till info@betaniastiftelsen.nu om du vill stå med på väntelistan.

Välj utbildningstillfälle *

Annan fakureringsadress

Önskemål om specialkost

Om din anmälan inte går igenom eller om du har några frågor - skicka ett mail till oss på info@betaniastiftelsen.nu