Foto: Anna Tärnhuvud/Betaniastiftelsen

Glädje eller kamp

Temadag om att samtala med unga om psykisk ohälsa

Alingsås, Lilleskog, 5 november 2019

Psykisk ohälsa är ett av våra största globala folkhälsoproblem. Ibland kan det vara svårt att skilja på vad som är psykisk sjukdom och vad som är livssmärta, eller rentav vardagsbekymmer, men klart är att både den självupplevda och den diagnostiserade ohälsan leder till utanförskap. Och det viktigaste: Vi måste kunna prata om det.

Under temadagen ”Glädje eller kamp” riktar vi oss till den som i sin profession, som volontär eller närstående vuxen, möter unga i skolan, elevhälsan, kyrkan, vården osv. Vi fokuserar på hur vi kan hitta bra sätt att samtala om psykisk ohälsa, och hur vi kan få fatt på frågor som rör självkänsla, ångest och oro. Under dagen medverkar erfarna praktiker och andra sakkunniga, vi lyssnar på ungas röster och vi tittar på konkreta verktyg för att kunna uttrycka vad som känns, och att komma närmare hopp och välbefinnande.

Deltagaravgift: 800 kronor (exklusive moms)

Arr: Dagen arrangeras i ett samarbete mellan Lilleskog Själavårdsinsstitut/Svenska kyrkan/Skara stift, Equmenia – Equmeniakyrkans ungdomsarbete och Betaniastiftelsen.

Kursintyg utfärdas.

Om du vill ladda ner programmet, eller sprida det till nära och bekanta, så har du en broschyr att ladda ner här!

Program

 • 8.30 Morgonkaffe
 • 9.30 Arrangörerna hälsar välkommen
 • 9.45 "Hur kan barn nå sin fulla potential?" – med Jenny Thunberg Benjaminsson om strategier för vuxna att använda i relation till barn och unga för att de ska utvecklas på ett bra sätt
 • 10.30 "Suntprat – vad tar plats i ditt liv?" – Anna Karin Herngren Wirdheim om ett arvsfondsprojekt som ger konkreta verktyg
 • 11.45 Helena Högström, föreståndare Lilleskog, präst och psykoterapeut, berättar kort om Lilleskog som själavårdsinstitut
 • 12.00-13.00 Lunch
 • 13.00 "När livet stramas åt skärps blicken" – med Sofia Camnerin om kampen för underbara barn och allas rätt att få komma till sin rätt
 • 14.00 "Vad är känslighet?" - med artisten Maria Bohm, tillsammans med Kimtina Orecrown, som framför sin musik och delar med sig av sina egna upplevelser kring ohälsa, musikskapandet och vad känslighet kan vara
 • 14.45 Kaffe
 • 15.15 "Läkande oaser" – samtal med Stig Erixon om hur den som ska hjälpa kan hämta kraft och stöd
 • 16.15-16.45 Avslutning
 • Med reservation för att programmet kan komma att ändras.