Fortbildningskurs i palliativ vård för ST-läkare

Betaniastiftelsen erbjuder en 2-dagarskurs för ST-läkare hösten 2016. Kursen uppfyller målbeskrivningen för delmål b5 palliativ vård i livets slutskede i den nya specialitetsordningen.

Palliativ vård i livets slutskede

Kursen består av teoretiska föreläsningar, reflektions/diskussionsuppgifter och gruppuppgifter.

Teman under kursen:
Palliativ vård – historik, utveckling, möjligheter och begränsningar
Palliativ vårds värdegrund och vårdfilosofi
Etiska aspekter i palliativ vård
Den palliativa patienten
Symtomlindring
Akuta tillstånd inom palliativ medicin
Kommunikation, samtalsmetodik och brytpunktssamtal
Teamarbete
Närståendestöd
Existentiellt stöd i palliativ vård
Palliativ vård vid andra sjukdomstillstånd än cancer
Palliativ vård vid demens
Palliativ vård på omsorgsboenden
De sista dygnen
Kunskapsstöd, vårdprogram och kvalitetsregister
Centrala definitioner och termer
Den palliativa vårdens organisation

Medverkande:

Johan Sundelöf har lång klinisk erfarenhet av både allmän och specialiserad palliativ vård i slutenvård, i hem och på omsorgsboenden. Framför allt har Johan Sundelöf varit verksam som överläkare på Akademiska sjukhusets palliativa centrum i Uppsala men också i Stockholm på ASIH LÖWET i Upplands Väsby.
För närvarande är Johan Sundelöf verksam som programchef på Betaniastiftelsen och har huvudansvaret för utvecklandet av en nationell kostnadsfri webbutbildning i palliativ vård som riktar sig till olika professioner (bland annat läkare, sjuksköterskor och undersköterskor), ”Palliation ABC”, som kommer att lanseras hösten 2017. Han är huvudförfattare till utbildningsskriften ”Guide till vård i livets slutskede” som tagits fram av Betaniastiftelsen. Vidare är Johan Sundelöf en nationellt uppskattad föreläsare både inom palliativ vård vid demens och kommunikation på temat ”mötet och samtalets betydelse i palliativ vård”. Johan Sundelöf sitter också i ledningsgruppen för det nationella kvalitetsregistret för palliativ vård; Svenska Palliativregistret.
Kursansvarig: Johan Sundelöf, MD, PhD, Betaniastiftelsen, överläkare, specialist i geriatrik och diplomerad i palliativ medicin, Nordic Specialist Course in Palliative Medicine 2011-13.

 

Program

  • 08.30 - 09.00 Registrering - kaffe
  • 09.00 - 10.30 Föreläsningspass 1
  • 10.30 - 10.45 Paus
  • 10.45 - 12.00 Föreläsningspass 2
  • 12.00 - 13.00 Lunch
  • 13.00 - 14.30 Föreläsningspass 3
  • 14.30 - 15.00 Paus med kaffe
  • 15.00 - 16.00 Föreläsningspass 4