Foto: Anna Tärnhuvud/Betaniastiftelsen

Fokusdag: Kulturen som kraftkälla

Tillgänglighet och digitala möjligheter

Hur kan digital kulturtillgång främja livskvalitet? Hur kan utbudet användas i vardagen? Hur kan kulturtillgång för ökat välbefinnande bli en del av e-hälsa?

Välkommen till en fokusdag om möjligheterna med kultur online, och nya programmöjligheter i praktiken med Kulturarenan och GSOplay. Dagen arrangeras i ett samarbete mellan Göteborgs Symfoniker/GSOplay, Svenska mässan/Leva & Fungera och Betaniastiftelsen.

TID OCH PLATS 28 mars 2019 kl 16.30–19.00 i Göteborgs Konserthus. Programmet är en del av Leva & Fungera-mässan. Dagen är gratis men biljetter behövs förbokas – det gör du här!

TILL VEM Programmet riktar sig främst till dig som arbetar inom vård- och omsorg. Även till dig som vill ha glädje av digital kulturtillgång på andra sätt, kanske som volontär, i en studiecirkel eller på annat sätt i din vänkrets.

MEDVERKANDE Petra Kloo Vik och Sten Cranner, Göteborgs symfoniker, Helle Wijk, professor vid Göteborgs universitet, Ulrika Lind, Betaniastiftelsen, Maria Nilsson, Leva & Fungera mässan, musiker ur Göteborgs symfoniker.

Dagen avslutas med att kvällens konsert: Stravinskys Våroffer och Salonens Violinkonsert sänds på storskärm klockan 19.30–21.30.

Bakgrund till fokusdagen

Konsertprogrammet är nytt varje vecka i Göteborgs Konserthus, och konserterna ges bara ett fåtal gånger, men på GSOplay kan du uppleva de inspirerande konserterna om och om igen. Här fångar GSO de unika ögonblicken när kemin mellan dirigent, orkester och publik är som bäst. Med GSOplay missar du inte ett enda magiskt ögonblick. Nu fördjupar Göteborgs Symfoniker sin play-verksamhet så att konserterna ska bli så tillgängliga som möjligt även för den som inte kan komma till Konserthuset, samt utvecklar nya produktionsmodeller särskilt för vård om omsorg.

Betaniastiftelsen driver Kulturarenan.se, en samlingsplats för kultur för den som av olika skäl har svårt att själv söka sina kulturupplevelser. Syftet med tjänsten – och dagar som denna – är att tillgängliggöra kultur för människor inom vården.

Leva & Fungera mässan

Leva & Fungera är Nordens största mässa för hjälpmedel och tillgänglighet. Sedan Leva & Fungera startade 1980 har mässan haft en ledande roll för personer med funktionsnedsättningar. På mässan presenteras den senaste och bästa teknologin inom hjälpmedel som töjer på gränserna och omvärderar vad “möjligt” kan innebära för människor. Nya modeller för produktion och tillgänglighet av kultur är en viktig del av mässan 2019.

Under Leva & Fungera-mässan deltar Betaniastiftelsen, tillsammans med Göteborgs Symfoniker och Danskompaniet Spinn, i ett samtal om hur kultur bidrar till mening, gemenskap och energi. Läs mer här.