Fokusdag om kulturtillgång på nätet

Hur kan digital kulturtillgång främja livskvalitet? Hur kan utbudet användas i vardagen? Hur kan kulturtillgång för ökat välbefinnande bli en del av e-hälsa?

 

Välkommen till en fokusdag om möjligheterna med kultur online, och nya programmöjligheter i praktiken med Kulturarenan och GSOplay.Dagen arrangeras i ett samarbete mellan Göteborgs Symfoniker/GSOplay, Svenska mässan/Leva & Fungera och Betaniastiftelsen.

Tid och plats? 28 mars 2019 kl 13-17 (preliminär tid) i Göteborgs konserthus. Programmet är en del av Leva & Fungera-mässan.

Till vem? Programmet riktar sig främst till dig som arbetar inom vård- och omsorg. Även till dig som vill ha glädje av digital kulturtillgång på andra sätt, kanske som volontär, i en studiecirkel eller på annat sätt i din vänkrets.

Bakgrund till fokusdagen

Konsertprogrammet är nytt varje vecka i Göteborgs Konserthus, och konserterna ges bara ett fåtal gånger, men på GSOplay kan du uppleva de inspirerande konserterna om och om igen. Här fångar GSO de unika ögonblicken när kemin mellan dirigent, orkester och publik är som bäst. Med GSOplay missar du inte ett enda magiskt ögonblick. Nu fördjupar Göteborgs Symfoniker sin play-verksamhet så att konserterna ska bli så tillgängliga som möjligt även för den som inte kan komma till Konserthuset, samt utvecklar nya produktionsmodeller särskilt för vård om omsorg.

Konst och kultur har stor betydelse för en meningsfull tillvaro och som existentiellt stöd för den som befinner sig inom vård och omsorg, även för personal och närstående. Därför driver Betaniastiftelsen Kulturarenan.se, en samlingsplats för kultur för den som av olika skäl har svårt att själv söka sina kulturupplevelser, till exempel i ett konserthus eller på teatern.

Kulturtillgång är ett mänskligt behov och har stor betydelse för en meningsfull tillvaro. Genom konst och kultur får vi fatt på tankar om identitet, människosyn och livsfrågor. Med en online-tjänst som är tillgänglig dygnet runt erbjuder vi genom Kulturarenan en slags kulturgaranti, vilket rimmar bra med uppdraget om personcentrerad vård. Genom att låta konst och kultur ta plats inom e-hälsa visar vi på en helhetssyn på människan. Med digital tillgång till offentliga scener, såsom konserthus, teatrar, biografer, museer och bibliotek, ökar vi möjligheterna för fler att delta i kulturlivet, för hopp och välbefinnande.

Leva & fungera mässan

Leva &Fungera är Nordens största mässa för hjälpmedel och tillgänglighet. Sedan Leva & Fungera startade 1980 har mässan haft en ledande roll för personer med funktionsnedsättningar. På mässan presenteras den senaste och bästa teknologin inom hjälpmedel som töjer på gränserna och omvärderar vad “möjligt” kan innebära för människor. Nya modeller för produktion och tillgänglighet av kultur är en viktig del av mässan 2019.

Mer info om program och anmälan kommer i början av januari.

 

Foto: Anna Tärnhuvud/Betaniastiftelsen