Foto: Hilda Arneback/Betaniastiftelsen

Att höra till

Seminarieserie om äldres psykiska hälsa. Ofrivillig ensamhet är ett växande samhällsproblem som leder till en omfattande ohälsa. Många äldre lider av oro och ängslan.

Seminarieserie om äldres psykiska hälsa

Ofrivillig ensamhet är ett växande samhällsproblem som leder till en omfattande ohälsa. Många äldre lider av oro och ängslan. Antalet hemlösa över 65 år i Sverige har ökat under senare år. Hur kan vi som samhällsaktörer gemensamt bryta denna utveckling? Hur kan vi tvärsektoriellt och tillsammans möjliggöra ökad hälsa, stärkt delaktighet och snabbare vägar till råd och stöd för äldre i utsatta livssituationer?

I samhället finns, som ett komplement till vården, ett utvecklat trygghetssystem med ekonomisk grundtrygghet och äldreomsorg, även ett arbete som utförs av kunniga frivilligorganisationer och volontärer med stor medmänsklighet. Hur behåller vi som tjänstemän, församlingsmedarbetare, vårdpersonal och volontärer en humanistisk människosyn med den enskilda människan i centrum? Vad behöver vi för att inte förlora essensen i vårt engagemang?

”Att höra till” är ett samarbetsprojekt mellan Sociala Missionen, Immanuelskyrkan, Hela Människan och Ny Gemenskap. Dessa tillfällen är del av ett treårigt projekt med fokus på äldres psykiska hälsa. Vi vänder vi oss till personer som i sitt dagliga arbete eller som volontärer möter äldre i utsatta livssituationer. Vid höstens tillfällen är även Betaniastiftelsen medarrangör.

Seminariet är avgiftsfritt.

Sista anmälninsgdag för den 13 oktober är  den 6 oktober.
Sista anmälninsgdag för den 18 november är den 11 november.

Programmet kommer att genomföras oavsett ev corona-relaterade restriktioner, där antal personer i lokalen anpassas.

Program

 • 13 oktober, Immanuelskyrkan
 • 13.00 Välkommen och inledning
 • 13.15 Presentation av MIND:s arbete med psykisk ohälsa och suicidprevention hos äldre
 • 13.45 Presentation av aktör och insatser för äldres psykiska hälsa på Norrmalm
 • 14.15 Kaffe
 • 14.45 Föreläsning UIlakarin Nyberg: ”Vägar till psykisk hälsa”
 • 15.45 Avslutning
 • 13 oktober, Digitalt
 • 19-20.30 Föreläsning Göran Larsson: ”Att bli människa igen”
 • 18 november, Mikaelikyrkan i Skärholmen
 • 13.00 Välkommen och inledning
 • 13.10 Presentation av aktörer och insatser för äldres psykiska hälsa i Skärholmen
 • 13.50 Föreläsning Kerstin Thelander: ”Ensamhet dödar”
 • 14.30 Kaffe
 • 15.00 Föreläsning Ullakarin Nyberg: ”Vägar till psykisk hälsa”
 • 15.40 Dialog och avslutning