Bertil Axelsson, ordförande i NRPV, föreläser i höst tillsammans med Betaniastiftelsen.

2019-07-18

Utbildning i samverkan med NRPV

I höst arrangerar Betaniastiftelsen utbildningen Tvärprofessionell utbildning i palliativ vård tillsammans med Nationella Rådet för Palliativ Vård, NRPV.

Den gemensamma utbildningen ger en bas för alla som jobbar inom vård och omsorg och som möter sjuka och närstående vid livets slut. Syftet med utbildningen är, att utifrån nationella riktlinjer, utveckla den palliativa vården oberoende av diagnos samt var man bor och vårdas.Utbildningen arrangeras i Örebro den 1 oktober och i Jönköping den 17 oktober.

Föreläsare är Bertil Axelsson, ordförande i Nationella Rådet för Palliativ Vård, NRPV, samt överläkare, adjungerad professor i palliativ medicin vid Umeå universitet. Även Ida Kekonius, Leg Fysioterapeut/Lymfterapeut, ASIH Bromma, Stockholms Sjukhem och Camilla Vinberg Österberg, Präst i Andlig vård i hälso- och sjukvården, Ersta diakoni.

Under utbildningen diskuteras frågor som; hur kan vi stödja barn och ungdomar som närstående? hur kan vi få möjlighet till reflektion i den klinisk vardagen? och när är det dags för brytpunktsamtal? Vi diskuterar även andnöd, fysisk aktivitet och symtomskattning i praktiken.

Varmt välkomna att läsa mer om utbildningen och att anmäla er på palliationsakademin.se.

Kan ni inte vänta tills dess, lyssna gärna på Palliationspodden (avsnitt 7) där Bertil Axelsson, tillsammans med Betaniastiftelsens programchef Johan Sundelöf, diskuterar akuta situationer i palliativ vård. Ni finner avsnittet här.