2018-06-08

Uppstart forskningsprojekt om betydelsen av digital kulturtillgång för välbefinnande

I början av juni startade förberedelserna inför det forskningsprojekt som ska undersöka betydelsen av digital kulturtillgång för personer som befinner sig i en vårdsituation, deras närstående och personal. Projektet genomförs av Göteborg universitet i samarbete med Betaniastiftelsen, Göteborgs Symfoniker och Musik i Syd, och har beviljats stöd av Familjen Kamprads Stiftelse om 1,6 miljoner kronor.

I dag finns tekniken för att digitalisera kulturupplevelser och därigenom nå människor som inte själva kan besöka exempelvis en konsert. Under hösten 2017 startades Kulturarenan.se – en samlingsplats på nätet med i dagsläget cirka 150 olika avgiftsfria och rättighetssäkrade konserter, föreställningar och filmer med mera från kulturskapare över hela landet och utbudet växer ständigt. Anslaget från Familjen Kamprads stiftelse omfattar en ny kvalitativ forskningsstudie om hur kulturkonsumtion via nätet kan påverka hälsa och välbefinnande hos vårdtagare och deras omgivning. Studien kommer att bedrivas med Kulturarenan.se som plattform.

– Det här sättet att undersöka effekten av erfarenheter av kultur inom vårdmiljöer är ännu helt obeforskat. Det kan leda till väldigt viktig kunskap om hur kultur påverkar människors hälsa som i sin tur ger ringar på vattnet, säger Helle Wijk, professor vid Institutionen för vårdvetenskap och hälsa vid Göteborgs universitet som tillsammans med docenten Eva Jakobsson Ung är ansvarig genomförare av studien.

Projektet samordnas av Betaniastiftelsen som är huvudman för Kulturarenan.se och initiativtagare till forskningsstudien. Medverkande i projektet är även två av landets största kulturinstitutioner – Musik i Syd och Göteborgs Symfoniker. Till grund för studien ligger nämligen helt nya produktionsmodeller som kommer att kombinera digitalt förmedlad musik med levande kulturbesök.

–  Genom att inkludera det levande kulturmötet i nya former av digitalproduktion hos landets kulturinstitutioner, hoppas vi kunna visa på bättre sätt att möta de stora behoven inom vård och omsorg, säger Ulrika Lind, Utvecklingschef Betaniastiftelsen som sammanfört de olika parterna i projektet.

Den tvååriga studien startar i september i år och kommer att genomföras vid ett tiotal vård- och omsorgsboenden i Västra Götaland och Skåne/Kronoberg. Resultatet av studien ska sedan spridas till offentlig och privat vård, anhörigorganisationer, intresseföreningar och till det institutionella och fria kulturlivet.

Foto: Betaniastiftelsen/Anna Tärnhuvud