2020-05-27

Tre nya översättningar av närståendehäfte

Nu släpper vi tre nya översättningar av häftet ”Till dig som är närstående” – på tyska, franska och spanska.

Totalt planeras översättningar av 16 språk, som ett sätt att tillgängliggöra information om vilken hjälp man kan få som närstående till en person i livets slut.

Informationshäftet ”Till dig som är närstående” ger en kortfattad beskrivning om vad som händer i kroppen vid livets slut, samt information om vilket stöd man kan och har rätt att få som närstående. Häftet har nu sålts i över 12 000 exemplar till personal inom vård och omsorg, samt närstående, över hela Sverige.

Nu vill Betaniastiftelsen ytterligare tillgängliggöra materialet och genomför därför 16 översättningar. Hittills finns häftet översatt till engelska, arabiska, finska, tyska, franska och spanska. Under året släpps ytterligare tio översättningar; på norska, danska, isländska, dari, farsi, somaliska, jiddisch, meänkieli, romska och samiska.

– Vi tror och hoppas att dessa översättningar blir en tillgång för närstående och vård- och omsorgspersonal, säger Johan Sundelöf, programchef på Betaniastiftelsen och överläkare i palliativ vård på Akademiska Sjukhuset i Uppsala.

Beställ eller ladda ner materialet här!