2018-06-26

Tomt i kalendariet? Nya utbildningskoncept på gång!

Den som går in på utbildningar eller i kalendariet på vår hemsida möts just nu av en tomma sidor. Det beror på att vi uppdaterar våra utbildningskoncept Palliativ vård och Existentiell hälsa inklusive Kulturarenan, samt ser över vårt engagemang och de samhälleliga behoven gällande Kriskommunikation.

I september/oktober kommer 2019-års utbildningsinnehåll och -tillfällen att läggas ut. Vi kommer även att skapa en ny plattform för Existentiell hälsa, för att samla och kommunicera det play-material och de utbildningsdagar vi erbjuder. Utbildningstillfällen samt vår avgiftsfria webbutbildning inom Palliativ vård, Palliation ABC, hittar du som vanligt på Palliationsakadmin.se.

Bild: Emmaboda kommun/Linnéa Haraldsson