2019-10-30

Fyra tips för en lyckad kulturaktivitet

Lina Fridblom är verksamhetsutvecklare på Studieförbundet Bilda med mångårig erfarenhet som musiker inom omsorgen.

Här ger hon fyra tips till vård- och omsorgspersonal för en lyckad kulturaktivitet.

  1. Informera i tid

En kulturupplevelse börjar redan när man får reda på att den ska äga rum. Man börjar associera, tänka på vem man ska gå med och vad som ska hända innan eller efter. Man börjar längta. Så det är bra att tänka på när i tiden man informerar om vad som ska hända.

2. Namnge träffen

Det kan vara bra att döpa träffen. I Bilda har vi en verksamhet som heter  ”Vi sjunger hjärna”, det är en körform för personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Vi har valt att kalla aktiviteten just kör för det signalerar en viss tillhörighet, kanske mer än vad en sångstund gör. Så att döpa den här träffen till något är väldigt bra, för många inom äldreomsorgen förlorar sociala sammanhang i och med att de flyttar till ett boende.

3. Se alla

Det är såklart väldigt välkommet att bjuda in anhöriga. När man väl är på plats är det viktigt att se alla som är med och att hälsa alla välkomna med namn.

4. Rama in

Det är bra med en ram som mer eller mindre ser likadan ut varje gång. Vi människor är beroende av en viss förutsägbarhet i livet, vilket blir ännu viktigare om man har någon kognitiv svikt eller är gammal. Man behöver veta vad som ska hända och vad som förväntas av en som deltagare.