Ulrika Lind, Betaniastiftelsen, och Roger Norén, konserthuschef vid Studio Acusticum i New York för att möta The Mets vd Peter Gelb och Julie Borchard-Young, ansvarig för satsningen ”The Met: Live in HD”.

2019-05-08

The Met visar vägen

I ett nytt samarbete ska operaföreställningar göras tillgängliga för den publik som har svårt att ta sig till scener och biografer.

Bakom projektet står Betaniastiftelsen, Studio Acusticum och The Metropolitan Opera.

– Vi sätter människan i centrum för att nå ökad livskvalitet genom kulturtillgång för så många som möjligt, säger Ulrika Lind, utvecklingschef på Betaniastiftelsen.

The Met är en pionjär och förebild i digitaliseringen av scenkonst. Deras livesändningar på bio har över 24 miljoner besökare sedan starten 2006. De visar opera på fler än 2 200 biografer i 70 länder, på sex kontinenter.

Men det finns fortfarande en målgrupp som de inte når: De människor som inte kan ta sig till varken operascen eller biograf, och som inte själva kan söka sina kulturupplevelser på grund av ålder, sjukdom eller annan funktionsvariation.

Betaniastiftelsen och Studio Acusticum har tillsammans stor kunskap om den här målgruppen samt om publikutveckling och metoder för ökad tillgänglighet och inkludering.

De tre parterna möttes i New York för att diskutera hur The Met kan nå publik inom vård och omsorg, samt för att fortsätta visa vägen för andra kulturinstutioner i digitaliseringen av scenkonst. Tillsammans skapar de nu en modell som gör kulturen tillgänglig för fler människor.

The Met on demand kommer att finnas tillgängligt via Kulturarenan.se, en samlingsplats för kultur online som drivs av Betaniastiftelsen i samverkan med kultur- och vårdaktörer över hela landet.

– Vi tror att högkvalitativa operaupplevelser som dessa kan öka livskvaliten för den här målgruppen, och att vi som idéburen stiftelse som verkar i vården finns med i det arbetet har ett värde, säger Ulrika Lind.

Inom projektet kommer operavisningar göras på ett antal stöd- och omsorgsboenden i Sverige, samt följas av en forskningsstudie av forskare vid Göteborgs universitet. Målet är att hitta en modell för hur The Met on the demand kan göras tillgängligt för människor inom vård och omsorg. Genom att studera modellens värde kan projektet inspirera andra länder att tillgängliggöra kulturutbud utifrån samma modell.

Generalkonsultatet i New York visar stort intresse för samarbetet med The Met, samt för att vara med och berätta om Kulturarenan som svensk, social innovation på kulturområdet – en tjänst som på ett enkelt sätt, och genom sektorsövergripande samverkan, kan ge ökad livskvalitet och minska utanförskap för personer inom vård och omsorg. Även Sveriges ambassad i Washington visar intresse för projektet.