2022-05-10

Ta del av Betaniastiftelsens utbildningsprogram för hösten

Höstens program på Betaniastiftelsen innehåller en stor variation av utbildningar och föreläsningsdagar för dig som möter människor i utsatta livssituationer. Utbildningarna finns i både längre och kortare varianter, digitala och på plats. Boka in dig redan idag! Flera av våra utbildningar är webbutbildningar som du kan gå när du vill.

Lansering i juni
Lindring bortom boten – grundutbildning i palliativ vård
Uppdaterad webbutbildning i Palliativ vård

Lansering i september
Våga vara viktig – meningsskapande möten som suicidprevention
Ny webbutbildning

21 september
Palliativ vård på sjukhus
Lindring bortom boten – digitala temaföreläsningar om palliativ vård
I samarbete med Nationella rådet för palliativ vård, NRPV.
Anmäl dig till Palliativ vård på sjukhus

5 oktober
Undersköterskans roll i palliativ vård – digitala temaföreläsningar. Se tema på palliationsakademin.se
I samarbete med Undersköterskor för palliativ omvårdnad, UFPO.
Anmäl dig till Undersköterskans roll i palliativ vård

12 oktober
Efterlevandestöd och suicidprevention med Ullakarin Nyberg (del 1)
Lilleskogs själavårdsinstitut, Alingsås
Anmäl dig till Efterlevandestöd och suicidprevention med Ullakarin Nyberg (del 1)

13 oktober
LIVSMOD – En eftermiddag med fokus på äldre personers hälsa och livsmod
I samarbete med Sociala missionen m fl.
Stockholm
Anmäl dig till LIVSMOD

19 oktober
Reflektionsgrupper och etikronder – hur gör vi i praktiken?
Lindring bortom boten – digitala temaföreläsningar om palliativ vård
I samarbete med Nationella rådet för palliativ vård, NRPV.
Anmäl dig till Reflektionsgrupper och etikronder – hur gör vi i praktiken?

7 november
Våga vara viktig – en eftermiddag om suicidprevention med Ullakarin Nyberg och Reuben Sallmander.
I samarbete med Bilda. Kalmar
Anmäl dig till Våga vara viktig – en eftermiddag om sucidprevention med Ullakarin Nyberg och Reuben Sallmander i Kalmar

9 november
Våga vara viktig – en eftermiddag om suicidprevention med Ullakarin Nyberg och Reuben Sallmander.
I samarbete med Bilda. Visby
Anmäl dig till Våga vara viktig – en eftermiddag om suicidprevention med Ullakarin Nyberg och Reuben Sallmander i Visby

10 november
LIVSMOD – En eftermiddag med fokus på äldre personers hälsa och livsmod
I samarbete med Sociala missionen m fl.
Stockholm
Anmäl dig till LIVSMOD – om äldres psykiska hälsa

14 november
Vad är att må bra? Forum för existentiell folkhälsa
I samarbete med Sigtunastiftelsen.
Sigtunastiftelsen, Sigtuna
Anmäl dig till Vad är att må bra?

16 november
Palliativ vård i äldrevård
Lindring bortom boten – digitala temaföreläsningar om palliativ vård
Anmäl dig till Palliativ vård i äldrevård

16 november
Musik som redskap i omvårdnad
Digital föreläsning
Anmäl dig till Musik som redskap i omvårdnad

22 november
Undersköterskans roll i palliativ vård – digitala temaföreläsningar.
Se tema på palliationsakademin.se
I samarbete med Undersköterskor för palliativ omvårdnad, UFPO.
Anmäl dig till Undersköterskans roll i palliativ vård

24 november
Efterlevandestöd och suicidprevention: Våga vara viktig (del 2)
Lilleskogs själavårdsinstitut, Alingsås
Anmäl dig till Efterlevandestöd och suicidprevention: Våga vara viktig (del 2)

 

Webbutbildningar att gå när du vill!