Foto: Anna Tärnhuvud

2018-08-29

Succé för Palliation ABC

Betaniastiftelsen gläds åt att så många personer redan har hittat vår webbutbildning i allmän palliativ vård, Palliation ABC. I nuläget är det 7144 personer som genomfört eller håller på att genomföra webbutbildningen.

Palliation ABC är baserad på Socialstyrelsens nationella riktlinjer för god palliativ vård i livets slutskede, har utvecklats i nära samarbete med Svenskt Demenscentrum, och vänder sig till all personal inom vård och omsorg. Mer info hittar du här.