2018-09-27

Stort intresse för temadag om psykisk ohälsa

Temadagen ”Psykisk ohälsa bland barn och unga vuxna – livssmärta eller psykisk sjukdom?” som Betaniastiftelsen arrangerar tillsammans med Sigtunastiftelsen den 13 november blev fort fullsatt. Nu öppnar vi upp för 40 platser till (utan lunch).

Många barn och unga vuxna i Sverige mår dåligt. Psykisk ohälsa nämns nu av både Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten som ett av våra största folkhälsoproblem. Barn är en av de grupper där den psykiska ohälsan är som störst. Därför arrangerar Betaniastiftelsen och Sigtunastiftelsen en temadag med just ungas psykiska ohälsa i fokus.

Dagen är riktad till alla er som möter unga i ert yrke såväl som vardag. Och temat visade sig vara en stor angelägenhet för många. Missa inte att boka din plats och delta i diskussionen om vad vi kan göra åt den växande psykiska ohälsan hos unga. Till vår hjälp har vi bjudit in föreläsare från vitt skilda professioner: Ullakarin Nyberg, överläkare, psykiater och suicidforskare, Emma Westas Rödin och Siri Strand från Pillerpodden, Minna Forsell, asylpsykolog, Ashraf Atraqchi och Thomas Woodski konstpedagoger, Martin Lossman, lärare i idrott och hälsa samt artisten Hannah Harvigsson (under artistnamnet Hanutten) som sjunger om sin psykiska ohälsa.

Varmt välkomna! Se programmet i sin helhet och boka din biljett här.