2018-05-07

Stiftelsen Betanien Oslo – samarbete mellan systerorganisationer

I början av maj träffades Betaniastiftelsen och dess norska motsvarighet Stiftelsen Betanien för kunskapsutbyte i Oslo.

Med på mötet var även representanter för närliggande verksamheter, bl a VID Vitenskapelige høgskole, Den norske legeforening, Lukasstiftelsen, Hospice Lovisenberg och Verdighetssenteret Bergen. Vi är hoppfulla att samtalen ska leda till nya samarbeten inom både palliativ vård och existentiell hälsa.

Norska Betanien utvecklar och igångsätter projekt och kurser, i egen regi samt i samarbete med stat, kommuner och ideelle aktörer. Verksamheten omfattar utvecklingsstödjande åtgärder i familjer samt vägledning av anställda vid kommuner. Stiftelsen har även nyligen färdigställt ett boende för unga och inflyttade i behov av en första bostad, ett projekt i vilket även Betaniastiftelsen i Sverige har varit engagerade.