2020-02-21

Staffan Lundström ny styrelseledamot

Betaniastiftelsens styrelse har ett nytillskott i överläkaren Staffan Lundström. Staffan har sedan länge varit en väl uppskattad föreläsare för stiftelsen och på Palliationsakademin finns flera korta föreläsningsfilmer med läkaren.

Staffan Lundström är överläkare på Stockholms Sjukhem och arbetar med palliativ vård samt på FoUU-enheten vid Stockholms Sjukhem. Han är specialist i onkologi, smärtlindring och palliativ medicin och jobbar också som FoUU-ansvarig i Svenska palliativregistret, ett nationellt kvalitetsregister. Staffan är docent i onkologi vid Karolinska Institutet och hans forskning handlar om smärt- och symtomlindring vid avancerad cancersjukdom, vårdkvalitet i livets slutskede samt biomarkörer vid avancerad cancersjukdom. Han är en ofta anlitad föreläsare inom palliativ vård och driver utbildningar regionalt och nationellt inom palliativ medicin för läkare från grundutbildning- till specialistnivå.

Varför kändes det här uppdraget lockande?

Betaniastiftelsen verkar inom den idéburna sektorn, precis som Stockholms Sjukhem, och har palliativ vård som ett av sina profilområden. Den idéburna sektorn är fortfarande liten inom vården i Sverige, och genom samverkan kan vi bli en starkare röst. Jag arbetar mycket med utbildning, där Betaniastiftelsen har ett stort fokus, och tror att jag kan bidra med erfarenheter och idéer i det fortsatta utvecklingsarbetet.

Hur kommer du bidra till Betaniastiftelsens styrelsearbete?

Genom min långa kliniska och akademiska erfarenhet inom palliativ vård har jag god överblick inom området och ett stort nätverk både nationellt och internationellt. Det tror jag kommer att vara värdefullt i arbetet.

Vilka frågor ser du fram emot att utveckla?

En närliggande fråga är strategidiskussioner kring vart vi är på väg och hur vi ska fortsätta att utvecklas. Det tycker jag ska bli spännande. Sedan ligger naturligtvis utbildningsfrågorna mig varmt om hjärtat.