Foto: Anna Tärnhuvud/Betaniastiftelsen

2020-04-09

Skärmtid till alla – tillgängliggör kultur för sjuka, äldre och personer med funktionsnedsättning

Det är en mänsklig rättighet att ”fritt delta i samhällets kulturella liv, att njuta av konst samt att få ta del av vetenskapens framsteg och dess förmåner”. Kultur har stor betydelse för människans välbefinnande och kan för många vara ett existentiellt stöd.

När äldre och sjuka nu isoleras och förbjuds besök blir kultur online allt viktigare. Men utan tillgång till internet och skärmar blir det omöjligt att ta det av de många initiativ till digital kultur som görs runt om i landet.

Regeringen har tagit fram en bredbandsstrategi med målet att ”hela Sverige ska ha tillgång till snabbt bredband” till 2025. Men än är vi långt ifrån målet och idag saknar många stöd-, vård- och omsorgsboenden internet och skärmar.

Detta gör att många personer i isolering blir ännu mer ensamma. Därför behöver vi skynda på den digitala infrastrukturen inom vård och omsorg. För kulturen – men också för Face-Time-stunden med barnbarnen och möjligheten att delta i digitala studiecirklar eller andra möten.

Gör livet för äldre, sjuka och funktionsnedsatta mer meningsfullt – fler skärmar och tillgång till internet på vård-och omsorgsboenden – nu!

Kultur ska vara tillgängligt för alla. Men att tillgänliggöra konst och musik via skärm räcker oftast inte. Många äldre, sjuka och personer med funktionsnedsättning vid stöd-, vård- och omsorgsboenden kan inte ta del av kulturupplevelser via skärm på grund av bristande teknik och bredband.

Vill du engagera dig i frågan? Skriv under kampanjen #skärmtidtillalla och väck frågan om ökad tillgång till bredband och skärmar. Läs mer om hur just du kan engagera dig här.