2018-02-12

Själavård utanför sjukhusmiljön – avslutad utbildning

I början på februari avslutades utbildningen ”…och ni besökte mig” som har genomförts vid tre kurstillfällen på tre orter – Härnösand, Stockholm och Jönköping.

Utbildningen har gjorts i syfte att möta den utmaning som ökad hemsjukvård kan innebära för församlingar att erbjuda själavård till sjuka och närstående. Utvärderingar har visat på ett fortsatt behov, varför Betaniastiftelsen nu tillsammans med Sveriges Kristna Råd och Svenska kyrkans Centrum för andlig vård inom hälso- och sjukvården samlas för att förbereda ytterligare en utbildning för 2019.

Under den avslutande kursdagen talade Ingegerd Slätteby, sjukhuspräst vid Universitetssjukhuset SUS i Lund om ”Själavård bland närstående”, och Kerstin Dillmar, sjukhuspräst vid Akademiska sjukhuset i Uppsala om ”Kris, rit och övergångsställen”.