2021-10-27

Sexualitet och intimitet inom palliativ vård

Judy Laurin de Casto, specialistsjuksköterska, är en av tre föreläsare under utbildningseftermiddagen ”Undersköterskans roll i palliativ vård” som äger rum digitalt den 25 november. Gå vidare hit för anmälan.

Hej Judy, varför en föreläsning om sexualitet och intimitet inom palliativ vård?

När man drabbas av en progressiv obotlig sjukdom ställs hela livet på sin spets och som patient genomgår man en kris som innefattar både fysiska och psykiska förändringar. Sexualitet har visats sig vara fortsatt viktigt i livets slutskede, framför allt för personer som upplever det som ett sätt att knyta an med sin partner. Sexualitet är ett grundläggande mänskligt, personligt, individuellt och livslångt behov som bidrar till livskvalitet och bör utifrån ett holistiskt perspektiv också ingå i palliativ vård. Vi behöver se till patientens alla behov. Oavsett om dom är av fysisk, psykisk, sociala eller existentiell karaktär.

Finns det studier kring sexualitet och palliativ vård?

Ja! Där har man sett att ämnet sexualitet är tabubelagt inom stora delar av vården och framför allt inom palliativ vård. Studier visar också att patienter och partners har ett önskemål om att få vårdas ur ett helhetsperspektiv där också samtal om sexualitet behöver ta plats.

Vad kommer din föreläsning att handla om?

Jag kommer att prata om hur vi med enkla medel och samtalsmodellen PLISSIT kan arbeta mer strukturerat och inta ett professionellt förhållningssätt till sexualitet, närhet och intimitet samtidigt som vi värnar om våra patienters integritet. Oavsett vilket skede av livet man befinner sig i kvarstår ett behov av närhet och ömhet. Målet är att personer med progressiv, obotlig sjukdom ska leva så aktivt som möjligt fram till döden, med bästa möjliga livskvalitet. Den här föreläsning kommer ge kunskap om hur man enkelt kan öppna upp för samtal och bekräfta patienters behov, hur man hjälper dom att uppnå en högre livskvalitet där sexualitet, närhet och intimitet får ta plats.

 

Undersköterskans roll inom palliativ vård – digital utbildning den 25 november 13-16. Läs mer och anmäl dig genom att gå vidare hit.