2020-05-20

Se hela människan i krisen

Se hela människan i krisen är en digital temadag om värdig vård vid sjukdom och död. Föreläsningar och samtal med vård- och omsorgspersonal, präster, forskare och representanter från kulturen belyser olika aspekter av vård och omsorg under coronapandemin.

Nu finns temadagen tillgänglig på UR Play!

Hur kan vi trygga god och värdig vård i livets slutskede bakom skyddsutrustning? Hur kan musik och kultur ge stöd och tröst? Vad har språkkunskaper och kulturell bakgrund för betydelse vid en pandemi? Hur kan vi som närstående ta farväl och hantera vår sorg när fysiska besök inte tillåts? Hur kan vård- och omsorgspersonal finna återhämtning i och efter en tid av press och oro?

Med ett tvärprofessionellt perspektiv på vård och omsorg har vi, tillsammans med Katarina församling, bjudit in föreläsare från vårdens, kulturens, kyrkans, psykiatrins och forskningens värld för att samtala om värdig vård utifrån en helhetssyn på människan.

Se de inspelade föreläsningarna och samtalen här.

Föreläsare är:

Eva Bojner Horvitz, professor Musik och hälsa Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Olga Orrit, språkutvecklare Vård- och omsorgscollege

Catarina Falkenhav, kommunikationschef Kungl. Operan

Camilla Lif, tf kyrkoherde Katarina församling, erfarenhet från kriminalvård och hospice

Minna Forsell, asylpsykolog med inriktning på existentiella frågor

Johan Sundelöf, överläkare, Palliativt Centrum, Uppsala och programchef palliativ vård, Betaniastiftelsen

Petra Tegman, specialistsjuksköterska i palliativ vård och i demensvård

Kerstin Dillmar, sjukhuspräst Akademiska sjukhuset i Uppsala

Lars Björklund, fd sjukhuspräst och kaplan, Sigtunastiftelsen

Camilla Vinberg Österberg, präst inom andlig vård i hälso- och sjukvården Ersta diakoni

Ullakarin Nyberg, psykiater och suicidforskare

Rosanna Alex, undersköterska Stockholms sjukhem