Martin Lossman, lärare i idrott och hälsa, ifrågasätter stillasittandet i skolan som han menar är alldeles för högt, 70–90 procent av dagen.

2018-11-26

Samtal om social isolering och stress

”En del barn lever med ständig oro över vad som publiceras på nätet om en själv,” sa Martin Lossman när han under temadagen ”Livssmärta eller psykisk sjukdom?” föreläste om social isolering, digitaliseringen och stressen i skolan.

Under temadagen ”Livssmärta eller psykisk ohälsa?” möttes föreläsare från olika professioner för att samtala om psykisk ohälsa bland unga. En av dem var Martin Lossman, föreläsare och lärare i idrott och hälsa. Han talade om fysisk aktivitet mot psykisk ohälsa och konkreta lösningar som funkar i skolan.

Hur kan fysisk aktivitet motverka psykisk ohälsa? Hur kan fysisk aktivitet vara en hjälp mot psykisk ohälsa i skolan? Hur ser sambandet ut mellan fysisk aktivitet och stress? Kan fysisk aktivitet underlätta inlärning? Var några av frågorna som diskuterades.

Martin Lossman talade bland annat om digitaliseringen som sätter nya krav på ungdomar; att ständigt behöva vara uppkopplad och oroa sig över vad som publiceras på nätet och rädslan för social isolering.

Digitaliseringen menar han även har bidragit till en allt mer stillasittande skolgång och fritid – som i sin tur bidrar till stress och psykisk ohälsa bland unga. Barn i skolan sitter så mycket som  70–90 procent av dagen.

– Har skolan rätt att sätta elever ned 70–90 procent av dagen? frågar han sig under föreläsningen.

Martin Lossman pratade om den stress som unga utsätts för samt behovet av förståelse om att stress är individuellt.

– Det som är viktig att förstå är att för vissa är stress något man kan hantera och till och med skärper sinnen. Men för väldigt många är det en belastning som gör att man tappar kontrollen. Det här är ett problem då många kan inte förstår att stress hanteras olika.

Under föreläsningen gav Martin Lossman konkreta tips på vad skolan kan göra för att motverka stress och psykisk ohälsa bland unga: Bygg bort moment som skapar mycket för– och efterarbete, tänk över läxorna och inför aktiva klassrum och mer vardagsrörelse.

Han gav också tips på vad unga kan göra själva för att motverka stress: Använd kalendarium, inför nya rutiner, se till att ha struktur, ramar och perspektiv, se över kost, ha tålamod och rör på dig mer.

Här kan ni se Martin Lossmans presentation!

För frågor om presentationen kontakta Martin Lossman på 08-875450 eller martin@teamkoncept.se.