Informationsmaterial

Nå ny publik genom Kulturarenan

Tips och information om hur du som kulturaktör syns med din konst och musik på Kulturarenan.

Ladda ner här!

Kort: Betaniastiftelsen

Information om vilka Betaniastiftelsen är och vad vi gör.

Ladda ner här!

Kort: Palliationsakademin

Information om vad Palliationsakademin är och vad man hittar där.

Ladda ner här!

Folder: Palliation ABC

Information om den avgiftsfria webbutbildningen Palliation ABC.

Ladda ner här!

 

Folder: Kulturarenan

Information om Kulturarenan – en samlingsplats för kulturupplevelser online.

Ladda ner här!

Ladda ner svartvit version för enklare utskrift här!

Folder: Livskvalitet genom kultur i vård och omsorg

Information om hur kultur kan skapa livskvalitet inom vård och omsorg.

Ladda ner här!