Publikationer och foldrar

”Till dig som är närstående”

Här beskrivs kortfattat vad som händer i kroppen under livets sista tid men också vilket stöd man kan och har rätt att få som närstående. Häftet finns översatt till flera språk.

Beställ, ladda ner eller lyssna på Palliationsakademin!

Palliationspraktikan

Palliationspraktikan är ett utbildningsmaterial i två delar, baserat på Socialstyrelsens kunskapsstöd, nationella riktlinjer och fakta från Svenska Palliativregistret.

Beställ, ladda ner eller lyssna på Palliationsakademin!

Sorgen efter den som inte orkade leva

”Sorgen efter den som inte orkade leva” är ett närståendehäfte till den som mist en person i självmord. Häftet ger kunskap och vägledning som ökar förståelsen för sorgens natur och underlättar sorgearbetet.

Beställ, ladda ner eller lyssna på Livsakademin.se!

Musik som berör

Inspirationshäfte med betraktelser från ett demensboende där omsorgspersonal använder musik som en del av det vardagliga arbetet.

Beställ eller laddar ner på Livsakademin!

Det kreativa uttrycket som kraftkälla

Kunskapsmaterial om att möta psykisk ohälsa för ledare inom kreativ verksamhet.

Ladda ner här!

Nå ny publik genom Kulturarenan

Tips och information om hur du som kulturaktör syns med din konst och musik på Kulturarenan.

Ladda ner här!

Kort: Betaniastiftelsen

Information om vilka Betaniastiftelsen är och vad vi gör.

Ladda ner här!

Kort: Palliationsakademin

Information om vad Palliationsakademin är och vad man hittar där.

Ladda ner här!

Folder: Palliation ABC

Information om den avgiftsfria webbutbildningen Palliation ABC.

Ladda ner här!

 

Folder: Kulturarenan

Information om Kulturarenan – en samlingsplats för kulturupplevelser online.

Ladda ner här!

Ladda ner svartvit version för enklare utskrift här!

Folder: Livskvalitet genom kultur i vård och omsorg

Information om hur kultur kan skapa livskvalitet inom vård och omsorg.

Ladda ner här!